Dags för jämställda och hälsosamma villkor i välfärdssektorn

Vårdförbundet går in i förhandlingar med Sveriges kommuner och landsting, SKL, med tydligt uppdrag från våra medlemmar. Det är dags att spräcka löneglastaket och göra villkoren i vården både jämställda och hälsosamma. För att lösa bemanningskrisen måste arbetsgivare i den offentligt finansierade vården ge SKL och Sobona mandat att gå oss till mötes.

Bemanningsbristen i vården är i många delar en konsekvens av en ojämnställd lönepolitik. Många erfarna barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor väljer att lämna verksamheterna på grund av svag löneutveckling, dåliga arbetsvillkor och brister i arbetsmiljön. Följden blir ökad personalomsättning, höga kostnader för bemanningspersonal, en allt sämre arbetsmiljö, bristande bemanning och kontinuitet samt ohälsa och höga sjuktal. Detta innebär negativa konsekvenser för befolkningens tillgång till en fungerande hälso- och sjukvård.

Vårdförbundet har i sin Livslönerapport från 2016 konstaterat att det skiljer mer än 30 procent i livslön mellan en specialistsjuksköterska eller barnmorska jämfört med en civilingenjör, trots att de har liknande utbildningslängd och bedöms ha motsvarande svårighetsgrad i yrket. Att löneutvecklingen för våra livsviktiga legitimationsyrken barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor försvagas vid 35 års ålder för att ytterligare mattas av vid 45, är inte rimligt.

För att lösa bemanningskrisen behövs – utöver en god löneutveckling för hela kollektivet, en satsning på särskilt yrkesskickliga. Erfarenhet, kompetens, specialistkunskap, ansvarstagande och karriär i yrket måste löna sig.

Vårdförbundet kräver därför en särskilda lönesatsning på:

• Särskilt yrkesskickliga barnmorskor
• Särskilt yrkesskickliga biomedicinska analytiker
• Särskilt yrkesskickliga röntgensjuksköterskor
• Särskilt yrkesskickliga sjuksköterskor
• Särskilt yrkesskickliga specialistsjuksköterskor
• Särskilt yrkesskickliga chefer
• Avancerade specialistsjuksköterskor

Vårdförbundets yrkande om särskild lönesatsning beräknas omfatta var fjärde medarbetare och innebär att den som visat särskild yrkesskicklighet ska ha minst 10 000 kronor mer i månaden.

Vårdförbundets medlemmar är nödvändiga och efterfrågade dygnets alla timmar och årets alla dagar. Bemanningsbristen leder till övertid, många extrapass och att det blir svårt att få semester. Det sliter på hälsan och leder till en försämrad arbetsmiljö.

Idag har den som arbetar ständig natt i kommunal verksamhet samt i vissa kommunala bolag, två timmar längre arbetstid per vecka, jämfört med landstingsdriven verksamhet. Det är dags att vi i det centrala avtalet får en sänkning av arbetstidsmåttet vid nattarbete, oavsett huvudman.

En väl fungerande arbetstidsförläggning dygnets alla timmar, årets alla dagar är avgörande för vården. Våra medlemmar har rätt till ett hållbart yrkesliv med möjlighet att kunna planera sin fritid.

Vi behöver tillsammans med arbetsgivarna få till lokalt fungerande processer kring arbetstidsförläggning som omfattar schemaläggning, dygnsvila, jour och beredskap, övertid, semesterplanering med mera.

Nu är det upp till bevis! Vi uppmanar politiker och beslutsfattare i Västra Götaland, både i kommunerna och regionen, att använda avtalsrörelsen 2019 till att ge SKL och Sobona mandat att gå oss till mötes i våra krav på bättre villkor. Tillsammans kan vi hitta de bästa förutsättningarna, så att vårdens medarbetare väljer att stanna kvar. En vård som är jämställd och hälsosam för både personal och patienter är inget orimligt krav.

Anne Karin Höglund
Avdelningsordförande
Vårdförbundet avdelning Västra Götaland