Caroline Wijks 100-års jubileum

Stiftelsen Caroline Wijks Sjuksköterskehem kommer att uppmärksamma jubileet med öppet hus och seminarier på internationella sjuksköterskedagen den 12 maj samt med seminarier den 13 maj.

År 1919 invigdes Caroline Wijks sjuksköterskehem som ett hem för sjuksköterskor som behövde boende och en fast punkt mellan sina anställningar. 100 år senare bedrivs verksamhet fortfarande i huset men i en annan form och med ett delvis annat syfte, i takt med de samhällsförändringar som inträffat. Huset har utvecklats till boende för studenter med vårdanknytning. Studerande till sjuksköterska har företräde vid rumstilldelning.

Plats: Vasa Kyrkogata 5, Göteborg

Program 12 maj
Kl. 12:00-18:00  Öppet hus med möjlighet till rundvandring. Lättare förtäring bjuds.

Seminarier
Kl. 14:00   Kerstin Segesten, Professor Emerita i vårdvetenskap. Författare till boken ”Systrar att hyra”, om sjuksköterskans vardag 1919.

Kl. 15:00    Sara Heyman, sjuksköterska, journalist och författare. Författare till boken "Sjukt syster", om sjuksköterskans vardag 2019.

Program 13 maj

Kl. 14:00   Ami Hommel, ordförande Svensk sjuksköterskeförening, föreläser om Svensk sjuksköterskeförenings historia och professionens och omvårdandens utveckling

Kl. 15:00   Inger Jansson, Universitetslektor vid Göteborgs Universitet, föreläser om Sjuksköterskeutbildningens utveckling och framtid.

Om du önskar delta den 13 maj vill vi ha din anmälan senast den 9 maj till:

mats.svensson@ostra.goteborg.se, 0728-565969 
ann-catrin.ahlgren@vardforbundet.se, 031-725 28 02

Välkomna!