Kallelse till förtroendevaldadag den 8 mars

tre kvinnor som sitter i möte

Som förtroendevald tillika skyddsombud i Vårdförbundet avdelning Västmanland, kallas du till möte på Elite Stadshotellet i Västerås.

Vi träffas på Elite stadshotellet den 8 mars 2019, vi startar klockan 8.30 och vi avslutar dagen 16.00

Du kommer få möjlighet att träffa våra regionpolitiker för att påverka i dialog om både våra villkor men även vårdens utveckling. 

Anmälan sker via aktiviteter och utbildningar senast den 8 februari 2019.

Välkommen!