Inkomna nomineringar 2017

Här nedan finns nominerade till uppdrag i avdelning Västernorrland inför nästa mandatperiod:

Ordförande

Åsa Holgersson

Vice ordförande

Kenneth Byström

Styrelseledamöter

Peter Wallner
Jessica Vestlund
Eva Lodin
Inger Abrahamsson
Therese Burlin
Anna Joald
Maria Johansson
Sophia Godau
Marie Söderlund

Kongressombud

Åsa Holgersson
Kenneth Byström
Peter Wallner
Inger Abrahamsson
Eva Lodin
Jessica Vestlund

Kongressombud, ersättare

Therese Burlin 
Anna Joald
Maria Johansson  
Sophia Godau
Marie Söderlund