Västernorrland

Besök: Esplanaden 10, Sundsvall
Postadress: Box 3260, 103 65 Stockholm
0771-420 420, växel info.vasternorrland@vardforbundet.se

Aktuellt

  • Västernorrlands lönerevision 2020

    Här kan du se hur det har gått med lönerevisionen för oss i Västernorrland.

  • Dags för årsmöte!

    Vi ställer inte in, vi ställer om! Vårdförbundet följer nogsamt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och för att du ska kunna delta och påverka på ett säkert sätt, är du inbjuden till Västernorrlands årsmöte som i år sker digitalt.

  • Den årliga pensionärsträffen utgår

    På grund av Covid-19 är det inte möjligt att genomföra vår annars traditionsenliga träff för pensionärsmedlemmar i år. Vi behöver vara rädda om oss alla i dessa tider! Låt oss hoppas att vi istället får möjlighet att ses nästa år !

Visa alla nyheter

Vårdförbundet Direkt

Ring oss och få råd och stöd om din anställning, ditt yrke och ditt medlemskap!

0771-420 420

Öppet vardagar: 08.00-18.00