Inkomna nomineringar

Här hittar du de kandidater som blivit nominerade till uppdrag. När vi får den personliga presentationen från den nominerade kommer dessa att vara synliga när du klickar på namnet.

Nominerade till avdelningsordförande 

Jenny Olsson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har fortfarande ett brinnande engagemang som jag gärna vill använda om jag får den möjligheten. Jag vill tillsammans med er fortsätta påverka så att vi medlemmar får de bästa förutsättningarna att utföra vårt yrke. Jag är ödmjuk inför det förtroendet jag har haft att leda 5000 medlemmar och den ödmjukheten kvarstår om jag blir vald.

Mina viktigaste frågor är

Just nu är det arbetsmiljö och lön. Vår kunskap måste värderas och det ska löna sig att specialistutbilda sig. En tydlig karriärväg behöver finnas för alla fyra professioner och det ska gå att göra karriär och samtidigt stanna kvar i vården. Arbetsmiljön behöver förbättras och det är nu, det går inte att vänta längre. Jämlik vård brinner jag för och alla ska ha rätt till lika vård oavsett var du bor, kommer ifrån eller ålder.

Min bakgrund är

Jag är legitimerad sjuksköterska och tog min examen januari -98, har min anställning i Region Västerbotten. Min senaste placering var njurmedicin och dialysen. Jag har varit förtroendevald på alla mina arbetsplatser och sedan jag fick förtroendet till styrelseuppdrag har jag varit kongressombud, ledamot, vice ordförande och sista åren ordförande.

Mina främsta styrkor är

Jag är ganska orädd och tvekar aldrig att ta fighten i olika frågor. Genom mina år har jag fått stor erfarenhet och kunskap som används väl. Jag har mycket energi och ser mig som outtröttlig. Motgångar ger mig många gånger mer kraft att fortsätta. Förtroendeuppdrag i Vårdförbundet är inte en enmansshow och för mig är det viktigt att se allas potential och använda det fullt ut.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

När vi medlemmar samlas, enas och genomför manifestationer eller demonstrationer får jag en riktigt stor kick. När vi gemensamt agerar för att påverka våra villkor känner jag en riktigt Vi-känsla som jag tycker är väldigt viktigt. Den energin är svårslagen. Jag är 48 år, bor tillsammans med min man och katt. Vi har en vuxen dotter som är bosatt i Stockholm.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Just nu är villkoren i fokus som måste förbättras omedelbart. Om fem år tror jag att våra yrken och professioner har bättre förutsättningar att kunna utföra det jobb vi är utbildade till. Med detta tror jag att professionsfrågorna tar större plats och fokus. Specialistutbildning för alla våra professioner är på gång och vi kommer än mer belysa varför våra legitimerade välfärdsyrken har en central och viktig del i hela vårdkedjan. Jämlik vård kommer om fem år fortsätta vara en viktig fråga.

Nominerade till vice avdelningsordförande

Katarina Nilsson Reian

Nominerade till styrelseledamot

Annika Forssander

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Intresset och engagemanget för det fackliga frågorna samt frågor som rör skyddsombudsrollen. Jag kan tillföra styrelsen och medlemmarna ett kommunperspektiv och engagemang som gagnar alla våra medlemmar i Västerbotten.

Mina viktigaste frågor är

Jag brinner för arbetsmiljö, jämställdhet, karriärutveckling och lönefrågor.

Min bakgrund är

Jag är en 53 kvinna som har en lång arbetslivserfarenhet inom olika typer av serviceyrken, främst inom vården. 2007 var jag färdig grundutbildad sjuksköterska och 2011 blev jag färdig specialistsjuksköterska inom Vård av äldre. Jag har en tjänst som sjuksköterska på Skellefteå korttidscentra i Skellefteå kommun. Där har jag arbetat sedan 2011. Jag har nu varit styrelseledamot, huvudskyddsombud och förtroendevaldcoach i Vårdförbundet Västerbotten sedan 4 år tillbaka.

Privat bor jag tillsammans med två ungdomar i sen tonår/ung vuxen ålder, en make, en hund och en katt. Jag har även ett vuxet barn och tre barnbarn samt ett vuxet bonusbarn och hennes familj. Mitt främsta intresse förutom min familj är trädgård/odling och att resa.

Mina främsta styrkor är

Jag är en tydlig, snäll, tillitsfull person som trots motgångar inte ger mig i första taget. Jag tar mitt arbete på alvar och är en god teamarbetare.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Under mina tidigare år i styrelsen har jag varit med i olika grupper i Vårdförbundet Västerbotten med inriktningar som t ex förtroendevaldcoach, huvudskyddsombud, utbildare, rekrytering, studenter och lönegrupp. Jag är även representant från Vårdförbundet i Jämställdhetsdelegationen.

Mina erfarenheter och kunskaper är från nästan alla förekommande uppgifter man kan tänkas komma i kontakt med som styrelseledamot vilket jag tror kan tillföra styrka i en styrelse.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Vår värld som den ser ut idag går inte att ta för givet och i framtiden kommer Vårdförbundets viktigaste uppgift värna om våra yrkesverksamma sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor så att vi får behålla det som är bra och vi tillsammans åstadkommit tills idag.

Vi kommer att behöva kämpa för våra yrkens överlevnad utifrån det vi är utbildade som. Och fortsättningsvis ha fokus på bland arbetsmiljö. För många medlemmar och för mig är arbetsmiljö nästan som ett samlingsbegrepp för frågor som lön, rätt bemanning, hälsosamma schema, rätten till återhämtning, utbildning och karriär.
 

Caroline Lundqvist

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag är driven, engagerad och brinner för att jobba med att försvara och förbättra villkoren för våra medlemmar.
 
Mina viktigaste frågor är

Kompetensutveckling/kompetenshöjning och karriär; betald kompetensutveckling borde vara en självklarhet. Arbetsmiljö och förutsättningarna våra medlemmar har för att orka jobba inom sin profession ett helt yrkesliv. Lön, vårdförbundets medlemmar tar ett enormt ansvar och besitter en oerhörd kompetens som inte går att ersätta och lönen måste börja återspegla det.
 
Min bakgrund är

Jag är sjuksköterska sedan 2015 och blev vald till förtroendevald på arbetsplats 2019. Under hösten/vintern 2020 blev jag tillfrågad om att byta roll och kliva in i uppdraget som förtroendevald med facklig tid. Jag klev in i det uppdraget Januari 2021 och har trivts oerhört bra med det och hoppas kunna fortsätta som ledamot i styrelsen.
 
Mina främsta styrkor är

Engagerad, ödmjuk och tålmodig. Fackligt arbete innebär ofta att jobba med långa perspektiv.
 
Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Som person vill jag ständigt lära mig mer och utvecklas och jag tror att mitt driv och intresse skulle passa bra i en styrelse.
 
Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Fackliga rättigheter, kompetensutveckling/karriärvägar och lön.
 

Helena Forss Johansson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag är engagerad och driven, och vill föra Vårdförbundets politik och förbättra villkoren för våra medlemmar.
 
Mina viktigaste frågor är

Lön och arbetsmiljö är min viktigaste frågor.
 
Min bakgrund är

Jag är legitimerad sjuksköterska och sedan jag gick ut 2005 har jag jobbat större delen av tiden i Umeå kommun, sedan 2012 har jag haft facklig tid. Har suttit i styrelsen sedan februari 2013. Sedan 2012 har jag haft ett flertal uppdrag inom Vårdförbundet utöver styrelseuppdraget bl.a. HSO, RSO . Det sista året har jag valt att jobba kliniskt på heltid och sedan hösten 2021 har jag facklig tid 1dag/vecka.
 
Mina främsta styrkor är

Jag hittar nya vägar framåt, lösningsfokuserad och driven.
 
Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Jag tror att lönefrågan och arbetsmiljön kommer fortsätta att vara viktiga även om vi kommer ha tagit ett par rejäla kliv framåt.

Johanna Nilsson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag tycker det är roligt och givande med fackligt engagemang. Jag har en stark vilja att förbättra och förändra.

Mina viktigaste frågor är

Lön. Jag tycker att hela löneprocessen ska vara tydlig och att medlemmarna är delaktiga i utvecklingen av denna. Det ska finnas en lönespridning och en markant löneutveckling . - Arbetsmiljö. Arbetsplatsen ska vara trygg och stöttande. Man ska ha möjlighet att utvecklas in sin yrkesroll och känna sig delaktig och uppmärksammad på sin arbetsplats. Hur ska vi påverka politiker att förbättra arbetsmiljön för Vårdförbundets medlemmar?

Min bakgrund är

Jag har arbetat som sjuksköterska sedan 2008 och intensivvårdssjuksköterska sedan 2013. Har större delen av tiden som sjuksköterska arbetat i Stockholm där jag har varit förtroendevald på några av mina dåvarande arbetsplatser. Jag arbetade på facklig tid på Centra Söder Stockholm några månader under 2020. Jag fann det vara lärorikt, intressant och roligt. Hade fortsatt arbeta facklig tid om jag och min familj inte bestämt oss för att flytta till Lycksele. Nu har jag arbetat på IVA i Lycksele sedan december 2020.

Mina främsta styrkor är

Jag är lojal och lyhörd. Jag försöker ge medlemmar styrka att stå upp för sina rättigheter och finns nära till hands om de behöver stöttning.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Lön. God arbetsmiljö. Möjligheten till vidareutveckling av sin yrkesroll.

Karin Fahlgren

Karin Järbäck

Katarina Nilsson Reian

Kristoffer Thylin

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag vill gärna fortsätta på det påbörjade fackliga arbetet. Att ges möjlighet till fortsatt lärande om fackligt arbete, och med ökad kunskap öka möjligheterna till förändring och skapandet av bättre förutsättningar för medlemmarna i Vårdförbundet samtidigt som jag kan bistå styrelsen med tidigare erfarenheter av styrelseuppdrag.
 
Mina viktigaste frågor är

Arbetsmiljö; Att bistå till möjliggörandet för våra medlemmar att påverka och skapa en god arbetsmiljö tillsammans med arbetsgivaren. Samverkan! Lönen; En löneprocess som inkluderar delaktighet och samsyn i lönekriterier och som skapar en reell ökning av livslön samt adekvat ersättning för det jobb som utförs och den kompetens som innehas. Utveckling; Både genom kontinuerlig kompetensutveckling inom yrket men även möjlighet till betald specialistutbildning eller individuell karriärplan.
 
Min bakgrund är

Jag blev färdigutbildad sjuksköterska 2004 och tog min examen som ambulanssjuksköterska år 2012. Jag har sen 2004 så gott som uteslutande arbetat på Ambulansen Skellefteå. Jag har varit förtroendevald på arbetsplatsen sen 2014.

De sista månaderna, sen april 2021, har jag arbetat på facklig tid åt Vårdförbundet avd Västerbotten. Jag har tidigare erfarenhet av styrelseuppdrag inom idrottsförening.
 
Mina främsta styrkor är

Engagerad, ärlig, pålitlig.
 
 Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Lön, arbetsmiljö, yrkes och karriärutveckling är sannolikt det som kommer att höra till det viktigaste frågorna för oss medlemmar, om 5 år så som nu.

Marie Wikström

Mikaela Bergström

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Mitt engagemang och intresse att stötta och driva medlemmarnas frågor. Jag är inte rädd för att stå upp för andra och kommer gärna kommer med nya idéer som jag tror kan leda till en förbättring.

Mina viktigaste frågor är

Det jag främst brinner för är vilka villkor och förutsättningar Vårdförbundets medlemmar har. Vi ska ha en bra arbetsmiljö som ger oss förutsättningarna att trivas, utvecklas i våra yrken och orka arbeta ett helt yrkesliv. Även lönefrågan är viktig för mig, vi måste få upp samhällsvärdet för våra yrken så att vi värderas rätt utifrån vår kompetens och vår livsviktiga funktion i samhället.

Min bakgrund är

Jag kommer ursprungligen från Umeå men bor sedan 2012 i Skellefteå med min man och våra två barn. Som legitimerad sjuksköterska sedan 2006 har jag haft min anställning inom Region Västerbotten, där jag både arbetat inom slutenvården och kommer närmast från primärvården där jag har min tjänst på 1177 Vårdguiden på telefon i Västerbotten. Däremellan har jag även gjort lite inhopp som bemanningssjuksköterska i både Skellefteå- och Umeå Kommun samt i Norge. Jag blev förtroendevald på min arbetsplats 2015 och har sedan 2018 haft ett centralfackligt uppdrag på 100%. På årsmötet 2019 blev jag invald i den nuvarande styrelsen i avdelning Västerbotten.  Min fritid spenderas främst med familjen och jag älskar att resa och upptäcka nya platser. När pandemin är över ser jag fram emot att få besöka mitt 56e land, vilket det än må vara.

Mina främsta styrkor är

Jag är driven och väldigt engagerad i det arbete jag gör, oavsett vad det är, och kommer gärna med nya idéer. Jag är inte rädd för att stå upp för andra och säga emot om det är något jag inte håller med om eller tycker är fel. Jag gillar tydlighet, är noga och är bra på att få saker gjorda.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

För att få till en förändring räcker det inte bara med att påpeka brister och uttrycka sitt missnöje och sedan hoppas på att någon annan ska göra något åt saken. Utan vill man ha en förändring så krävs det att man engagerar sig. Förändringen kanske tar tid men belöningen kommer ofta vid uthållighet.  Jag tror att mina erfarenheter från att vara engagerad och drivande i Vårdförbundet, både som förtroendevald med facklig tid och sedan som styrelseledamot, kan berika den nya styrelsen i vårt arbete framåt. Tillsammans kan vi verkligen påverka, förändra och förbättra! Även om det ibland kan ta lång tid.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Utifrån hur hälso- och sjukvården ser ut idag tror jag att fokus kommer att behöva riktas ännu mer mot vår arbetsmiljö och våra villkor för att kunna behålla erfaren personal samt att få nya att vilja utbilda sig. Vi ska kunna ha ett hälsosamt liv med bra arbetstider, bra arbetsmiljö och en bra lön/livslön som verkligen speglar den kompetens och det livsviktiga yrke vi har. Det tror jag både skulle få fler erfarna kollegor att vilja och orka stanna kvar i yrket samt dessutom få våra framtida kollegor att inte avbryta sina studier i förtid och sedan även vilja stanna kvar som nya i yrket.

Nominerade till kongressombud 

Anna Holmström

Annika Forssander

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Intresset och engagemanget för det fackliga frågorna samt frågor som rör skyddsombudsrollen. Jag kan tillföra styrelsen och medlemmarna ett kommunperspektiv och engagemang som gagnar alla våra medlemmar i Västerbotten.

Mina viktigaste frågor är

Jag brinner för arbetsmiljö, jämställdhet, karriärutveckling och lönefrågor.

Min bakgrund är

Jag är en 53 kvinna som har en lång arbetslivserfarenhet inom olika typer av serviceyrken, främst inom vården. 2007 var jag färdig grundutbildad sjuksköterska och 2011 blev jag färdig specialistsjuksköterska inom Vård av äldre. Jag har en tjänst som sjuksköterska på Skellefteå korttidscentra i Skellefteå kommun. Där har jag arbetat sedan 2011. Jag har nu varit styrelseledamot, huvudskyddsombud och förtroendevaldcoach i Vårdförbundet Västerbotten sedan 4 år tillbaka.

Privat bor jag tillsammans med två ungdomar i sen tonår/ung vuxen ålder, en make, en hund och en katt. Jag har även ett vuxet barn och tre barnbarn samt ett vuxet bonusbarn och hennes familj. Mitt främsta intresse förutom min familj är trädgård/odling och att resa.

Mina främsta styrkor är

Jag är en tydlig, snäll, tillitsfull person som trots motgångar inte ger mig i första taget. Jag tar mitt arbete på alvar och är en god teamarbetare.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Under mina tidigare år i styrelsen har jag varit med i olika grupper i Vårdförbundet Västerbotten med inriktningar som t ex förtroendevaldcoach, huvudskyddsombud, utbildare, rekrytering, studenter och lönegrupp. Jag är även representant från Vårdförbundet i Jämställdhetsdelegationen.

Mina erfarenheter och kunskaper är från nästan alla förekommande uppgifter man kan tänkas komma i kontakt med som styrelseledamot vilket jag tror kan tillföra styrka i en styrelse.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Vår värld som den ser ut idag går inte att ta för givet och i framtiden kommer Vårdförbundets viktigaste uppgift värna om våra yrkesverksamma sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor så att vi får behålla det som är bra och vi tillsammans åstadkommit tills idag.

Vi kommer att behöva kämpa för våra yrkens överlevnad utifrån det vi är utbildade som. Och fortsättningsvis ha fokus på bland arbetsmiljö. För många medlemmar och för mig är arbetsmiljö nästan som ett samlingsbegrepp för frågor som lön, rätt bemanning, hälsosamma schema, rätten till återhämtning, utbildning och karriär.
 

Helena Forss Johansson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag är engagerad och driven, och vill föra Vårdförbundets politik och förbättra villkoren för våra medlemmar.
 
Mina viktigaste frågor är

Lön och arbetsmiljö är min viktigaste frågor.
 
Min bakgrund är

Jag är legitimerad sjuksköterska och sedan jag gick ut 2005 har jag jobbat större delen av tiden i Umeå kommun, sedan 2012 har jag haft facklig tid. Har suttit i styrelsen sedan februari 2013. Sedan 2012 har jag haft ett flertal uppdrag inom Vårdförbundet utöver styrelseuppdraget bl.a. HSO, RSO . Det sista året har jag valt att jobba kliniskt på heltid och sedan hösten 2021 har jag facklig tid 1dag/vecka.
 
Mina främsta styrkor är

Jag hittar nya vägar framåt, lösningsfokuserad och driven.
 
Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Jag tror att lönefrågan och arbetsmiljön kommer fortsätta att vara viktiga även om vi kommer ha tagit ett par rejäla kliv framåt.

Jenny Olsson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har fortfarande ett brinnande engagemang som jag gärna vill använda om jag får den möjligheten. Jag vill tillsammans med er fortsätta påverka så att vi medlemmar får de bästa förutsättningarna att utföra vårt yrke. Jag är ödmjuk inför det förtroendet jag har haft att leda 5000 medlemmar och den ödmjukheten kvarstår om jag blir vald.

Mina viktigaste frågor är

Just nu är det arbetsmiljö och lön. Vår kunskap måste värderas och det ska löna sig att specialistutbilda sig. En tydlig karriärväg behöver finnas för alla fyra professioner och det ska gå att göra karriär och samtidigt stanna kvar i vården. Arbetsmiljön behöver förbättras och det är nu, det går inte att vänta längre. Jämlik vård brinner jag för och alla ska ha rätt till lika vård oavsett var du bor, kommer ifrån eller ålder.

Min bakgrund är

Jag är legitimerad sjuksköterska och tog min examen januari -98, har min anställning i Region Västerbotten. Min senaste placering var njurmedicin och dialysen. Jag har varit förtroendevald på alla mina arbetsplatser och sedan jag fick förtroendet till styrelseuppdrag har jag varit kongressombud, ledamot, vice ordförande och sista åren ordförande.

Mina främsta styrkor är

Jag är ganska orädd och tvekar aldrig att ta fighten i olika frågor. Genom mina år har jag fått stor erfarenhet och kunskap som används väl. Jag har mycket energi och ser mig som outtröttlig. Motgångar ger mig många gånger mer kraft att fortsätta. Förtroendeuppdrag i Vårdförbundet är inte en enmansshow och för mig är det viktigt att se allas potential och använda det fullt ut.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

När vi medlemmar samlas, enas och genomför manifestationer eller demonstrationer får jag en riktigt stor kick. När vi gemensamt agerar för att påverka våra villkor känner jag en riktigt Vi-känsla som jag tycker är väldigt viktigt. Den energin är svårslagen. Jag är 48 år, bor tillsammans med min man och katt. Vi har en vuxen dotter som är bosatt i Stockholm.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Just nu är villkoren i fokus som måste förbättras omedelbart. Om fem år tror jag att våra yrken och professioner har bättre förutsättningar att kunna utföra det jobb vi är utbildade till. Med detta tror jag att professionsfrågorna tar större plats och fokus. Specialistutbildning för alla våra professioner är på gång och vi kommer än mer belysa varför våra legitimerade välfärdsyrken har en central och viktig del i hela vårdkedjan. Jämlik vård kommer om fem år fortsätta vara en viktig fråga.

Johan Eriksson

Karin Fahlgren

Karin Järbäck

Katarina Nilsson Reian

Lisa Mannelqvist

Marie Brännström

Mikaela Bergström

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Mitt engagemang och intresse att stötta och driva medlemmarnas frågor. Jag är inte rädd för att stå upp för andra och kommer gärna kommer med nya idéer som jag tror kan leda till en förbättring.

Mina viktigaste frågor är

Det jag främst brinner för är vilka villkor och förutsättningar Vårdförbundets medlemmar har. Vi ska ha en bra arbetsmiljö som ger oss förutsättningarna att trivas, utvecklas i våra yrken och orka arbeta ett helt yrkesliv. Även lönefrågan är viktig för mig, vi måste få upp samhällsvärdet för våra yrken så att vi värderas rätt utifrån vår kompetens och vår livsviktiga funktion i samhället.

Min bakgrund är

Jag kommer ursprungligen från Umeå men bor sedan 2012 i Skellefteå med min man och våra två barn. Som legitimerad sjuksköterska sedan 2006 har jag haft min anställning inom Region Västerbotten, där jag både arbetat inom slutenvården och kommer närmast från primärvården där jag har min tjänst på 1177 Vårdguiden på telefon i Västerbotten. Däremellan har jag även gjort lite inhopp som bemanningssjuksköterska i både Skellefteå- och Umeå Kommun samt i Norge. Jag blev förtroendevald på min arbetsplats 2015 och har sedan 2018 haft ett centralfackligt uppdrag på 100%. På årsmötet 2019 blev jag invald i den nuvarande styrelsen i avdelning Västerbotten.  Min fritid spenderas främst med familjen och jag älskar att resa och upptäcka nya platser. När pandemin är över ser jag fram emot att få besöka mitt 56e land, vilket det än må vara.

Mina främsta styrkor är

Jag är driven och väldigt engagerad i det arbete jag gör, oavsett vad det är, och kommer gärna med nya idéer. Jag är inte rädd för att stå upp för andra och säga emot om det är något jag inte håller med om eller tycker är fel. Jag gillar tydlighet, är noga och är bra på att få saker gjorda.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

För att få till en förändring räcker det inte bara med att påpeka brister och uttrycka sitt missnöje och sedan hoppas på att någon annan ska göra något åt saken. Utan vill man ha en förändring så krävs det att man engagerar sig. Förändringen kanske tar tid men belöningen kommer ofta vid uthållighet.  Jag tror att mina erfarenheter från att vara engagerad och drivande i Vårdförbundet, både som förtroendevald med facklig tid och sedan som styrelseledamot, kan berika den nya styrelsen i vårt arbete framåt. Tillsammans kan vi verkligen påverka, förändra och förbättra! Även om det ibland kan ta lång tid.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Utifrån hur hälso- och sjukvården ser ut idag tror jag att fokus kommer att behöva riktas ännu mer mot vår arbetsmiljö och våra villkor för att kunna behålla erfaren personal samt att få nya att vilja utbilda sig. Vi ska kunna ha ett hälsosamt liv med bra arbetstider, bra arbetsmiljö och en bra lön/livslön som verkligen speglar den kompetens och det livsviktiga yrke vi har. Det tror jag både skulle få fler erfarna kollegor att vilja och orka stanna kvar i yrket samt dessutom få våra framtida kollegor att inte avbryta sina studier i förtid och sedan även vilja stanna kvar som nya i yrket.

Nominerade till avdelningsvalberedare

Ann-Christin Karlberg De Roos

Bengt Sjöberg

Carina Eriksson Hjelm

Carina Forslund

Jessica Axelsson

Karin Kopparmalms

Marie Brännström

Marie Wännström

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Driven och engagerad.
 
Mina viktigaste frågor är

Arbetsmiljö och lönefrågor.
 
Min bakgrund är

Sjuksköterska sedan 1991, Barnsjuksköterska sedan 1999 och arbetar som skolsköterska sedan 2006. Har ända sedan studietiden varit engagerad fackligt i olika sammanhang.
 
Mina främsta styrkor är

Lyssnar på mina kollegor och tar reda på fakta innan jag driver mina frågor vidare. Jag försöker att motivera till delaktighet och engagemang.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Både i mitt yrke som skolsköterska och som fackligt förtroendevald så är respekt och lika värde mina ledord.
 
Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Arbetsmiljö och lönefrågor. Hur kan vi hitta nya lösningar till förbättringar inom vård och vara tillgängliga.
 

Thomas Hashemi

Ulrika Johansson