Inkomna nomineringar

Här hittar du de kandidater som blivit nominerade till uppdrag. När vi får den personliga presentationen från den nominerade kommer dessa att vara synliga när du klickar på namnet.

Nominerade till avdelningsordförande 

Jenny Olsson

Nominerade till vice avdelningsordförande

Katarina Nilsson Reian

Nominerade till styrelseledamot

Annika Forssander

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Intresset och engagemanget för det fackliga frågorna samt frågor som rör skyddsombudsrollen. Jag kan tillföra styrelsen och medlemmarna ett kommunperspektiv och engagemang som gagnar alla våra medlemmar i Västerbotten.

Mina viktigaste frågor är

Jag brinner för arbetsmiljö, jämställdhet, karriärutveckling och lönefrågor.

Min bakgrund är

Jag är en 53 kvinna som har en lång arbetslivserfarenhet inom olika typer av serviceyrken, främst inom vården. 2007 var jag färdig grundutbildad sjuksköterska och 2011 blev jag färdig specialistsjuksköterska inom Vård av äldre. Jag har en tjänst som sjuksköterska på Skellefteå korttidscentra i Skellefteå kommun. Där har jag arbetat sedan 2011. Jag har nu varit styrelseledamot, huvudskyddsombud och förtroendevaldcoach i Vårdförbundet Västerbotten sedan 4 år tillbaka.

Privat bor jag tillsammans med två ungdomar i sen tonår/ung vuxen ålder, en make, en hund och en katt. Jag har även ett vuxet barn och tre barnbarn samt ett vuxet bonusbarn och hennes familj. Mitt främsta intresse förutom min familj är trädgård/odling och att resa.

Mina främsta styrkor är

Jag är en tydlig, snäll, tillitsfull person som trots motgångar inte ger mig i första taget. Jag tar mitt arbete på alvar och är en god teamarbetare.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Under mina tidigare år i styrelsen har jag varit med i olika grupper i Vårdförbundet Västerbotten med inriktningar som t ex förtroendevaldcoach, huvudskyddsombud, utbildare, rekrytering, studenter och lönegrupp. Jag är även representant från Vårdförbundet i Jämställdhetsdelegationen.

Mina erfarenheter och kunskaper är från nästan alla förekommande uppgifter man kan tänkas komma i kontakt med som styrelseledamot vilket jag tror kan tillföra styrka i en styrelse.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Vår värld som den ser ut idag går inte att ta för givet och i framtiden kommer Vårdförbundets viktigaste uppgift värna om våra yrkesverksamma sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor så att vi får behålla det som är bra och vi tillsammans åstadkommit tills idag.

Vi kommer att behöva kämpa för våra yrkens överlevnad utifrån det vi är utbildade som. Och fortsättningsvis ha fokus på bland arbetsmiljö. För många medlemmar och för mig är arbetsmiljö nästan som ett samlingsbegrepp för frågor som lön, rätt bemanning, hälsosamma schema, rätten till återhämtning, utbildning och karriär.
 

Caroline Lundqvist

Helena Forss Johansson

Johanna Nilsson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag tycker det är roligt och givande med fackligt engagemang. Jag har en stark vilja att förbättra och förändra.

Mina viktigaste frågor är

Lön. Jag tycker att hela löneprocessen ska vara tydlig och att medlemmarna är delaktiga i utvecklingen av denna. Det ska finnas en lönespridning och en markant löneutveckling . - Arbetsmiljö. Arbetsplatsen ska vara trygg och stöttande. Man ska ha möjlighet att utvecklas in sin yrkesroll och känna sig delaktig och uppmärksammad på sin arbetsplats. Hur ska vi påverka politiker att förbättra arbetsmiljön för Vårdförbundets medlemmar?

Min bakgrund är

Jag har arbetat som sjuksköterska sedan 2008 och intensivvårdssjuksköterska sedan 2013. Har större delen av tiden som sjuksköterska arbetat i Stockholm där jag har varit förtroendevald på några av mina dåvarande arbetsplatser. Jag arbetade på facklig tid på Centra Söder Stockholm några månader under 2020. Jag fann det vara lärorikt, intressant och roligt. Hade fortsatt arbeta facklig tid om jag och min familj inte bestämt oss för att flytta till Lycksele. Nu har jag arbetat på IVA i Lycksele sedan december 2020.

Mina främsta styrkor är

Jag är lojal och lyhörd. Jag försöker ge medlemmar styrka att stå upp för sina rättigheter och finns nära till hands om de behöver stöttning.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Lön. God arbetsmiljö. Möjligheten till vidareutveckling av sin yrkesroll.

Karin Fahlgren

Karin Järbäck

Katarina Nilsson Reian

Kristoffer Thylin

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag vill gärna fortsätta på det påbörjade fackliga arbetet. Att ges möjlighet till fortsatt lärande om fackligt arbete, och med ökad kunskap öka möjligheterna till förändring och skapandet av bättre förutsättningar för medlemmarna i Vårdförbundet samtidigt som jag kan bistå styrelsen med tidigare erfarenheter av styrelseuppdrag.
 
Mina viktigaste frågor är

Arbetsmiljö; Att bistå till möjliggörandet för våra medlemmar att påverka och skapa en god arbetsmiljö tillsammans med arbetsgivaren. Samverkan! Lönen; En löneprocess som inkluderar delaktighet och samsyn i lönekriterier och som skapar en reell ökning av livslön samt adekvat ersättning för det jobb som utförs och den kompetens som innehas. Utveckling; Både genom kontinuerlig kompetensutveckling inom yrket men även möjlighet till betald specialistutbildning eller individuell karriärplan.
 
Min bakgrund är

Jag blev färdigutbildad sjuksköterska 2004 och tog min examen som ambulanssjuksköterska år 2012. Jag har sen 2004 så gott som uteslutande arbetat på Ambulansen Skellefteå. Jag har varit förtroendevald på arbetsplatsen sen 2014.

De sista månaderna, sen april 2021, har jag arbetat på facklig tid åt Vårdförbundet avd Västerbotten. Jag har tidigare erfarenhet av styrelseuppdrag inom idrottsförening.
 
Mina främsta styrkor är

Engagerad, ärlig, pålitlig.
 
 Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Lön, arbetsmiljö, yrkes och karriärutveckling är sannolikt det som kommer att höra till det viktigaste frågorna för oss medlemmar, om 5 år så som nu.

Marie Wikström

Mikaela Bergström

Nominerade till kongressombud 

Anna Holmström

Annika Forssander

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Intresset och engagemanget för det fackliga frågorna samt frågor som rör skyddsombudsrollen. Jag kan tillföra styrelsen och medlemmarna ett kommunperspektiv och engagemang som gagnar alla våra medlemmar i Västerbotten.

Mina viktigaste frågor är

Jag brinner för arbetsmiljö, jämställdhet, karriärutveckling och lönefrågor.

Min bakgrund är

Jag är en 53 kvinna som har en lång arbetslivserfarenhet inom olika typer av serviceyrken, främst inom vården. 2007 var jag färdig grundutbildad sjuksköterska och 2011 blev jag färdig specialistsjuksköterska inom Vård av äldre. Jag har en tjänst som sjuksköterska på Skellefteå korttidscentra i Skellefteå kommun. Där har jag arbetat sedan 2011. Jag har nu varit styrelseledamot, huvudskyddsombud och förtroendevaldcoach i Vårdförbundet Västerbotten sedan 4 år tillbaka.

Privat bor jag tillsammans med två ungdomar i sen tonår/ung vuxen ålder, en make, en hund och en katt. Jag har även ett vuxet barn och tre barnbarn samt ett vuxet bonusbarn och hennes familj. Mitt främsta intresse förutom min familj är trädgård/odling och att resa.

Mina främsta styrkor är

Jag är en tydlig, snäll, tillitsfull person som trots motgångar inte ger mig i första taget. Jag tar mitt arbete på alvar och är en god teamarbetare.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Under mina tidigare år i styrelsen har jag varit med i olika grupper i Vårdförbundet Västerbotten med inriktningar som t ex förtroendevaldcoach, huvudskyddsombud, utbildare, rekrytering, studenter och lönegrupp. Jag är även representant från Vårdförbundet i Jämställdhetsdelegationen.

Mina erfarenheter och kunskaper är från nästan alla förekommande uppgifter man kan tänkas komma i kontakt med som styrelseledamot vilket jag tror kan tillföra styrka i en styrelse.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Vår värld som den ser ut idag går inte att ta för givet och i framtiden kommer Vårdförbundets viktigaste uppgift värna om våra yrkesverksamma sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor så att vi får behålla det som är bra och vi tillsammans åstadkommit tills idag.

Vi kommer att behöva kämpa för våra yrkens överlevnad utifrån det vi är utbildade som. Och fortsättningsvis ha fokus på bland arbetsmiljö. För många medlemmar och för mig är arbetsmiljö nästan som ett samlingsbegrepp för frågor som lön, rätt bemanning, hälsosamma schema, rätten till återhämtning, utbildning och karriär.
 

Helena Forss Johansson

Jenny Olsson

Johan Eriksson

Karin Fahlgren

Karin Järbäck

Katarina Nilsson Reian

Lisa Mannelqvist

Marie Brännström

Mikaela Bergström

Nominerade till avdelningsvalberedare

Ann-Christin Karlberg De Roos

Bengt Sjöberg

Carina Eriksson Hjelm

Carina Forslund

Jessica Axelsson

Marie Brännström

Thomas Hashemi

Ulrika Johansson