Valberedningens förslag till ny styrelse och kongressombud

Valberedningens förslag till ny styrelse:

Ordförande:
Jenny Olsson

Vice ordförande:
Jessica Östberg

Ledamöter:
Catrin Johansson
Helena Forss Johansson
Karin Kopparmalms Lindblad
Katarina Nilsson Reian
Martin Jonsson
Mattias Weibull
Marie Brännström
Cecilia Jakobsson
Annika Forssander


Valberedningens förslag till kongressombud:

Jenny Olsson
Jessica Östberg
Catrin Johansson
Helena Forss Johansson
Katarina Nilsson Reian
Karin Kopparmalms Lindblad
Ulrika Johansson
Martin Jonsson

 

Styrelseledamöter, övriga nominerade:
Ingela Harlén
Maria Vestberg
Magnus Nyström

Kongressombud, övriga nominerade (valberedningens förslag till ersättare):
Mattias Weibull
Marie Brännström
Cecilia Jakobsson
Annika Forssander