Hur är din sommar i år?

Under sommaren kommer vi be dig som är yrkesverksam att svara på några frågor om din arbetsmiljö.

Syftet med enkäten är att följa upp hur bemanning, arbetsbelastning och patientsäkerhet upplevs. Sammanställning av svaren kommer användas i dialog med länets arbetsgivare.

Vi kommer skicka ut enkäten via e-post till yrkesverksamma medlemmar i Västerbotten vid två tillfällen - mot slutet av juli och mot slutet av augusti.

Tusen tack på förhand för din medverkan!


Med vänliga hälsningar
Vårdförbundets styrelse i Västerbotten