Torsdagen 19 september hade avdelning Värmland årsmöte. Mötet innehöll bland annat fyllnadsval till styrelsen, utdelning av stipendium, avtackningar och underhållning.

 Johanna Lundholm och Magnus Nylén

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag att välja Daniel Boström till styrelseledamot.

Mötesordförande var förra avdelningsordförande Eva Strandh.

Efter årsmötet delades det ut stipendium till Årets medlem, Johanna Lundholm och Magnus Nylén som jobbade/jobbar på akuten i Karlstad.

 

Hanna Blom och Oscar Jansson

Stipendium till bästa examensarbete på avancerad nivå tilldelades Hanna Bohm och Oscar Jansson för sitt arbete ”Det oförutsägbara vårdmötet, Ambulanssjuksköterskans erfarenhet av hänvisning efter den prehospitala bedömningen”

Vi avtackade lokala förtroendevalda och vår styrelsemedlem Majvor Jansson som valt att avgå för att arbeta kliniskt tills det blir dags för pension.

Sedan bjöds det på middag och underhållning.