Stipendiumutdelning på årsmötet

Stipendiumutdelning för bästa examensarbete på avancerad nivå inom ämnesområde omvårdnad delades ut på avdelning Värmlands årsmöte den 13 september.

Efter avdelning Värmlands årsmöte delades vårt stipendium för bästa examensarbete på avancerad nivå inom ämnesområde omvårdnad ut. I år tilldelades Katrin Walderot och Kristin Wästlund vårt stipendium för sitt examensarbete "Distriktssköterskors tillvägagångsätt för professionell kompetensutveckling inom hemsjukvården".

  

Motiveringen var som lyder: " Studien belyser det stora behovet av kompetensutveckling för distriktssköterskor som vårdar allt fler och sjukare patientkategorier i hemmet. Inte minst visar författarna på att kunskapen om avancerad vård ofta får sökas på egen hand och distriktssköterskorna tar ett stort eget ansvar för sin professionella kompetensutveckling."

 

Grattis!