Ida och Susanne fick stipendium för sitt examensarbete

  • Ida Öberg

  • Susanne Johansson

Äntligen fick vi möjlighet att dela ut vårt stipendium för bästa C-uppsats, som vi skulle ha delat ut på sjuksköterskeprogrammets examenshögtid i juni!

På grund av den rådande pandemin blev det ingen högtidlig examen för sjuksköterskeprogrammet i juni och vi kunde inte dela ut vårt stipendium för bästa C-uppsats som planerat.

Vinnare blev Ida Öberg och Susanne Johansson, författare till uppsatsen med titeln "Samarbetet mellan sjuksköterska och närstående inom palliativ vård".​ Ida och Susanne tog examen i januari och arbetar idag på på avd 11 Centralsjukhuset Karlstad respektive MAVA 1 på Karlskoga sjukhus.

Motiveringen lyder: "Studien beskriver samarbete mellan sjuksköterskan och närstående inom palliativ vård. Allt fler människor blir äldre och behovet av palliativ vård ökar. Genom familjefokuserad omvårdnad inkluderas närstående vilket ökar förutsättningar till ett gott samarbete. Information, stöd, lärande, inkluderande och trygghet är grundbultar som visar att kommunikation är viktigt i det komplexa samarbetet. "

Grattis önskar styrelsen i Vårdförbundet avdelning Värmland!