Politikerprao på CSK

Den 8 maj fick Riksdagsledamot Håkan Svenneling (V), gå ett arbetspass med Emma Eklund som är Barnsjuksköterska på avd. 11, Neonatal. På avdelningen vårdas för tidigt födda barn samt nyfödda med behov av intensivvård.

Håkan fick en inblick i den vård som bedrivs för de yngsta medborgarna i Värmland.

Håkans reflektion:
"Det var mycket intressant. Jag fick lära mig mer om sjuksköterskeyrket och vården. Det gick verkligen i ett".