Årets stipendiat!

Grattis Charlotte som fick stipendium för sitt examensarbete!

Pandemin förhindrade utdelning vid examenshögtiden på Karlstad Universitetet i januari. Men självklart skulle vinnaren ändå få sitt pris!

Årets Stipendiat för bästa C-uppsats delades ut till Charlotte Bohlin, författaren till examensarbete med titeln - "Himmel och helvete. Att leva med bipolär sjukdom".

Charlotte tog sin sjuksköterskeexamen i juni 2020 och arbetar idag på avdelning 59 vid Centralsjukhuset i Karlstad.


Motiveringen lyder:
"Studien visar att personer med bipolär sjukdom behöver mer information i samband med diagnostisering.
De behöver också ett utökat stöd från vården i form av samtalsterapi och inte enbart medicinering. Detta kan leda till en snabbare acceptans av sin situation och en annan syn på sin framtid. Studien kan bidra med ökat kunskap till sjuksköterskor och övrig personal i vården och bättre förståelse leder till bättre förutsättningar för ett personcentread bemötande i möte med människor som har bipolär sjukdom. Kunskap om hur bipolär sjukdom påverkar personen som har drabbats är också av stor vikt för att kunna vägleda och utbilda närstående."


Grattis önskar styrelsen i Vårdförbundet avdelning Värmland!