Inkomna nomineringar

Här hittar du de kandidater som blivit nominerade till uppdrag. När vi får den personliga presentationen från den nominerade kommer dessa att vara synliga när du klickar på namnet.

Nominerade till avdelningsordförande

Anna Åström

Kristian Hjertén

Nominerade till vice avdelningsordförande

Anna Åström

 

Nominerade till styrelseledamot

Ida Persson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har flera års engagemang med mig från vårdförbundet i Uppsala, sedan 10 år förtroendevald och arbetat mycket med arbetsmiljöfrågor och stöd till förtroendevalda. Jag är orädd, framåt och har en ständig vilja att engagera mig i olika projekt för att göra vården bättre både för personal och patienter.

Mina viktigaste frågor är

En hälsosam arbetsmiljö och en fungerande löneprocess

Min bakgrund är

Barnmorskestudent. Sjuksköterska sedan 2009. Specialistutbildad inom operationssjukvård.

Mina främsta styrkor är

Jag är utåtriktad, orädd att säga ifrån och dela med mig, och jag gillar att påverka det som inte fungerar. Jag tror att saker går att förändra, och har lärt mig att ha tålamod.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag har suttit i avdelningsstyrelsen sedan 2019 och arbetat på facklig tid, vilket varit mycket lärorikt. Nu har jag senaste tiden mest engagerat mig i barnmorskefrågor, då vi delat upp ansvaret för att öka alla yrkens synlighet i vårdförbundet. Jag sitter även i TCOs styrelse i Uppsala sedan 2021, där vi arbetar med andra slags påverkansfrågor.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Fortfarande löneprocess och arbetsmiljö. Det finns inga snabba lösningar som fungerar i längden, och vi har en bra bit kvar till rättvis livslön.

Karin Lindblom

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag är en kompetent, engagerad och motiverad sjuksköterska som vill vara med och påverka och förbättra sjuksköterskors arbetssituation. Jag har arbetat ca 20år inom regionen och är utbildad IVA-sjuksköterska. Under mina år i regionen har jag alltid reagerat och agerat på orättvisor. Många gånger har jag lyckats få till en meningsfull dialog för att finna lösning.

Mina viktigaste frågor är

1. Lön.  Lön i relation till utbildning , kompetens, erfarenhet. Lyfta fram den moderna sjuksköterskan och bort med den förlegade synen på sjuksköterskan och bort med gamla värderingar som tyvärr fortfarande lever kvar. 

2. Löneutveckling. Värdesätta kompetens och erfarenhet. Mindre fokus på ingångslön. Bibehålla sjuksköterskor genom att värdesätta erfarenhet.

3. Arbetsvillkor.  Bättre arbetsvillkor för sjuksköterskor med fokus på återhämtning  och hälsosamma arbetstider. En mer flexibel region som inte fyrkantigt anställer alla på treskift, utan är mer lyhörd mot individen och anpassningsbar till en människas livscykel.

Min bakgrund är

Sjuksköterska sedan 2001. Arbetat ca 20 år inom regionen. IVA-sjuksköterska sedan 2017.

Mina främsta styrkor är

Envis. Modig. Optimist.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Bemanningsproblemen som finns är intressanta att prata om. På många enheter har en sjuksköterska hand om för många patienter. Stressen, otillfredställelse,  patientosäkert- gör att sjuksköterskan inte orkar, inte vill. Leder till sjukskrivning på lång sikt. Leder till uppsägning ev. En viktig fråga att arbeta med tycker jag.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Lön och arbetsvillkor kommer fortsatt vara viktigt tror jag, tyvärr.  För att sjuksköterskor ska orka. För att sjuksköterskor ska vilja stanna kvar. För att sjuksköterskor ska värderas högre.  För att sjuksköterskor ska vilja arbeta som sjuksköterskor och inte välja bort sitt yrke. För att sjuksköterskor som slutat ska vilja komma tillbaka.

Rebecca Sedin

Sara Bäckström

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag vill vara delaktig i beslutssammanhang i strävan att, tillsammans med övriga styrelseledamöter, förbättra arbets- och lönevillkor för våra kollegor inom avdelning Uppsala.

Mina viktigaste frågor är

Vård- och professionsutveckling för ökad arbetsglädje, säkrare och mer hållbar vård.

Min bakgrund är

Grundutbildad sjuksköterska sedan 2016. Mitt mantra som sjuksköterska är att "man behöver inte gilla läget" och har därför varit förtroendevald i princip sedan dag ett som sjuksköterska. Jag har varit förtroendevald med facklig tid i snart två år, samt avdelningsstyrelseledamöter sedan hösten 2020. Min grundtjänstgöring har jag på Geriatrisk medicinavdelning 30 A och jag läser för nuvarande till specialistsjuksköterska inom Vård av äldre som är min hjärteämne.

Mina främsta styrkor är

Engagerad, nyfiken och vetgirig.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Hållbart arbetsliv (schemaläggning, anställningsvillkor), ökade livslöner, utvecklingsmöjligheter för Vårdförbundets fyra yrkesgrupper (kompetensmodeller, AST m.m.)

Sofia Lindström

Nominerade till kongressombud

Anna Åström

Daniel Andersson

Ida Persson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har flera års engagemang med mig från vårdförbundet i Uppsala, sedan 10 år förtroendevald och arbetat mycket med arbetsmiljöfrågor och stöd till förtroendevalda. Jag är orädd, framåt och har en ständig vilja att engagera mig i olika projekt för att göra vården bättre både för personal och patienter.

Mina viktigaste frågor är

En hälsosam arbetsmiljö och en fungerande löneprocess

Min bakgrund är

Barnmorskestudent. Sjuksköterska sedan 2009. Specialistutbildad inom operationssjukvård.

Mina främsta styrkor är

Jag är utåtriktad, orädd att säga ifrån och dela med mig, och jag gillar att påverka det som inte fungerar. Jag tror att saker går att förändra, och har lärt mig att ha tålamod.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag har suttit i avdelningsstyrelsen sedan 2019 och arbetat på facklig tid, vilket varit mycket lärorikt. Nu har jag senaste tiden mest engagerat mig i barnmorskefrågor, då vi delat upp ansvaret för att öka alla yrkens synlighet i vårdförbundet. Jag sitter även i TCOs styrelse i Uppsala sedan 2021, där vi arbetar med andra slags påverkansfrågor.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Fortfarande löneprocess och arbetsmiljö. Det finns inga snabba lösningar som fungerar i längden, och vi har en bra bit kvar till rättvis livslön.

Kristian Hjertén

Magnus Grabski

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Har varit facklig förtroendevald på barnonkologen mer än 10 år. Historiskt sett så har det varit styrelsen som även blir vald som kongressombud. Själv anser jag Uppsala området på kongressen ska representeras av både personer i styrelsen, men även av lokala förtroendevalda som är nära golvet. Därför kandiderar jag för att göra fotfolkets röst hörd.

Mina viktigaste frågor är

Digital arbetsmiljö som är fungerande och hälsosam. En fungerande löneprocess med löneutveckling.

Min bakgrund är

Leg. Sjuksköterska sedan januari 2000, påbörjade min anställning på barnonkologen augusti 2000 och är kvar. Arbetar med patientsäkerhet och medicinteknik, samt utveckling av läkemedelsfrågor med barnperspektiv.

Mina främsta styrkor är

Vågar fråga. Samarbetar med kollegor både fackliga och yrkesmässiga. Vågar samarbeta över yrkesgränserna.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Har aktivt valt att inte engagera mig i styrelsearbete för jag tror att jag ger bäst nytta för vårdförbundet som lokal förtroendevald. Väljer att lägga min tid och engagemang på lokala riskanalyser, skyddsronder, samverkan. Annars spelar jag Pokémon och försöker komma ifrån och skjuta bågskytte inomhus.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Vågar fråga. Samarbetar med kollegor både fackliga och yrkesmässiga. Vågar samarbeta över yrkesgränserna.

Sofia Lindström

Nominerade till avdelningsvalberedare

Fredrik Jalstrand

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Eftersom det kan vara intressant att ta del av de viktiga frågorna.

Mina viktigaste frågor är

Hur kommer professionens utveckling och utveckling utformas och stärkas under åren.

Min bakgrund är

Sjuksköterska i specialistutbildning inom intensivvård.

Mina främsta styrkor är

Jag är lojal och vill mina kollegors bästa. Att ifrågasätta orättvisor.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Att lönerna kommer vara skäliga och att bemanningssjuksköterskor inte ska styra omsättningen.

Fredrik Laine

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Engagerad kille som vill dela med sig av sin energi till vårdförbundet och göra det ännu bättre!

Mina viktigaste frågor är

Att alltid sträva efter en bättre arbetsmiljön! Att biomedicinska analytiker ska få det dom faktiskt förtjänar!

Min bakgrund är

Biomedicinsk analytiker från Västernorrland som trivs bra här i Uppsala!

Mina främsta styrkor är

Äkta Sisu, Samarbetsvillig och hjälpsam.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Att sitt yrke ska vara mer än ett yrke. Det ska vara ett hälsosamt arbete, och det ska faktiskt lönemässigt vara värt i längden att utvecklas i.

Gun Andersson

Inga Klar