Inkomna nomineringar

Här hittar du de kandidater som blivit nominerade till uppdrag. När vi får den personliga presentationen från den nominerade kommer dessa att vara synliga när du klickar på namnet.

Nominerade till avdelningsordförande

Anna Åström

Kristian Hjertén

Sofia Lindström

Nominerade till vice avdelningsordförande

Anna Åström

Kristian Hjertén

Sofia Lindström

Nominerade till styrelseledamot

Ida Persson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har flera års engagemang med mig från vårdförbundet i Uppsala, sedan 10 år förtroendevald och arbetat mycket med arbetsmiljöfrågor och stöd till förtroendevalda. Jag är orädd, framåt och har en ständig vilja att engagera mig i olika projekt för att göra vården bättre både för personal och patienter.

Mina viktigaste frågor är

En hälsosam arbetsmiljö och en fungerande löneprocess

Min bakgrund är

Barnmorskestudent. Sjuksköterska sedan 2009. Specialistutbildad inom operationssjukvård.

Mina främsta styrkor är

Jag är utåtriktad, orädd att säga ifrån och dela med mig, och jag gillar att påverka det som inte fungerar. Jag tror att saker går att förändra, och har lärt mig att ha tålamod.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag har suttit i avdelningsstyrelsen sedan 2019 och arbetat på facklig tid, vilket varit mycket lärorikt. Nu har jag senaste tiden mest engagerat mig i barnmorskefrågor, då vi delat upp ansvaret för att öka alla yrkens synlighet i vårdförbundet. Jag sitter även i TCOs styrelse i Uppsala sedan 2021, där vi arbetar med andra slags påverkansfrågor.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Fortfarande löneprocess och arbetsmiljö. Det finns inga snabba lösningar som fungerar i längden, och vi har en bra bit kvar till rättvis livslön.

Karin Lindblom

Rebecca Sedin

Sara Bäckström

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag vill vara delaktig i beslutssammanhang i strävan att, tillsammans med övriga styrelseledamöter, förbättra arbets- och lönevillkor för våra kollegor inom avdelning Uppsala.

Mina viktigaste frågor är

Vård- och professionsutveckling för ökad arbetsglädje, säkrare och mer hållbar vård.

Min bakgrund är

Grundutbildad sjuksköterska sedan 2016. Mitt mantra som sjuksköterska är att "man behöver inte gilla läget" och har därför varit förtroendevald i princip sedan dag ett som sjuksköterska. Jag har varit förtroendevald med facklig tid i snart två år, samt avdelningsstyrelseledamöter sedan hösten 2020. Min grundtjänstgöring har jag på Geriatrisk medicinavdelning 30 A och jag läser för nuvarande till specialistsjuksköterska inom Vård av äldre som är min hjärteämne.

Mina främsta styrkor är

Engagerad, nyfiken och vetgirig.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Hållbart arbetsliv (schemaläggning, anställningsvillkor), ökade livslöner, utvecklingsmöjligheter för Vårdförbundets fyra yrkesgrupper (kompetensmodeller, AST m.m.)

Sofia Lindström

Nominerade till kongressombud

Anna Åström

Daniel Andersson

Ida Persson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har flera års engagemang med mig från vårdförbundet i Uppsala, sedan 10 år förtroendevald och arbetat mycket med arbetsmiljöfrågor och stöd till förtroendevalda. Jag är orädd, framåt och har en ständig vilja att engagera mig i olika projekt för att göra vården bättre både för personal och patienter.

Mina viktigaste frågor är

En hälsosam arbetsmiljö och en fungerande löneprocess

Min bakgrund är

Barnmorskestudent. Sjuksköterska sedan 2009. Specialistutbildad inom operationssjukvård.

Mina främsta styrkor är

Jag är utåtriktad, orädd att säga ifrån och dela med mig, och jag gillar att påverka det som inte fungerar. Jag tror att saker går att förändra, och har lärt mig att ha tålamod.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag har suttit i avdelningsstyrelsen sedan 2019 och arbetat på facklig tid, vilket varit mycket lärorikt. Nu har jag senaste tiden mest engagerat mig i barnmorskefrågor, då vi delat upp ansvaret för att öka alla yrkens synlighet i vårdförbundet. Jag sitter även i TCOs styrelse i Uppsala sedan 2021, där vi arbetar med andra slags påverkansfrågor.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Fortfarande löneprocess och arbetsmiljö. Det finns inga snabba lösningar som fungerar i längden, och vi har en bra bit kvar till rättvis livslön.

Kristian Hjertén

Sofia Lindström

Nominerade till avdelningsvalberedare

Fredrik Jalstrand

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Eftersom det kan vara intressant att ta del av de viktiga frågorna.

Mina viktigaste frågor är

Hur kommer professionens utveckling och utveckling utformas och stärkas under åren.

Min bakgrund är

Sjuksköterska i specialistutbildning inom intensivvård.

Mina främsta styrkor är

Jag är lojal och vill mina kollegors bästa. Att ifrågasätta orättvisor.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Att lönerna kommer vara skäliga och att bemanningssjuksköterskor inte ska styra omsättningen.

Fredrik Laine

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Engagerad kille som vill dela med sig av sin energi till vårdförbundet och göra det ännu bättre!

Mina viktigaste frågor är

Att alltid sträva efter en bättre arbetsmiljön! Att biomedicinska analytiker ska få det dom faktiskt förtjänar!

Min bakgrund är

Biomedicinsk analytiker från Västernorrland som trivs bra här i Uppsala!

Mina främsta styrkor är

Äkta Sisu, Samarbetsvillig och hjälpsam.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Att sitt yrke ska vara mer än ett yrke. Det ska vara ett hälsosamt arbete, och det ska faktiskt lönemässigt vara värt i längden att utvecklas i.