Inkomna nomineringar

Här hittar du de kandidater som blivit nominerade till uppdrag. När vi får den personliga presentationen från den nominerade kommer dessa att vara synliga när du klickar på namnet. Återtagna kandidaturer anges inte.

SE VALBEREDNINGENS FÖRSLAG - KLICKA HÄR

Nominerade till avdelningsordförande

Anna Åström

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Efter pandemin har jag mer och mer börjat funder på hur jag kan lyfta vikten av våra medlemmar. Som ordförande kan jag ge förutsättningar till våra förtroendevalda samt i alla forum jag  kommer finna mig i lyfta vikten av våra  medlemmar. Vi behöver prata om vikten av att det är en biomedicinsk analytiker på lab för att rätt kompetens analyserar proverna. Likadant när det gäller röntgen och vikten av röntgensjuksköterskans kompetens för att patienten ska kunna genomföra sin genomlysning.

Vi hör dagligen att det är ett trängande behov av vårdplatser och att det söks sjuksköterskor men aldrig varför just våran kompetens behövs. Det är det jag vill lyfta att varför är det just sjuksköterskan som behövs och vad är det vi gör som ingen annan kan och genom det ge oss bättre villkor och arbetsmiljö och fler kolleger. Efter en ohållbara sommar behöver barnmorskorna förutsättningar och arbetsmiljö förbättras och för att göra det behöver vi prata med beslutsfattare vad en barnmorska gör och brädden i er yrkeskår behöver tillvara tas.

Det är många utmaningar i detta och det finns så mycket mer men jag ser fram emot att få kavla upp armarna och arbeta med detta gemensamt med den nya styrelsen och ge förutsättningar till de med facklig tid och våra förtroendevalda. Kom ihåg: tillsammans är vi starka.

Mina viktigaste frågor är

Villkor, arbetsmiljö och göra vårdförbundet en del av vardagen

Min bakgrund är

Jag är anestesisjuksköterska med anställning på ortopedanestesin Akademiska sjukhuset, har suttit i avdelningsstyrelsen i 5 år och då arbetat på facklig tid med främst arbetsmiljöfrågor

Mina främsta styrkor är

Jag kan hålla mig lugn i pressade situationer, engagerad och jag står för det jag säger

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Lön, arbetsmiljö och synligheten av alla våra medlemmar

Kristian Hjertén

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har en rad idéer om hur Vårdförbundet Uppsala kan arbeta, men det viktigaste för mig är att bygga en inkluderande styrelse som systematiskt för fram medlemmarnas viljor gentemot både politiker och arbetsgivare.

Jag vill få medlemmar att känna ägandeskap i förbundet, oavsett om de är förtroendevalda eller inte. Som ordförande behöver du kunna bolla flera saker samtidigt: dels leda påverkansarbetet, dels stötta styrelsen och dels entusiasmera medlemmar.

Jag är en hejare på att grotta ner mig i detaljer, men föredrar att lyfta blicken och se den större bilden, vilket underlättar när man ska leda, planera och bevaka den demokratiska process som Vårdförbundet hela tiden bedriver. Mina vänner och kollegor beskriver mig som en strukturerad person som lyssnar in andra och tänker efter innan jag pratar.

Jag är därtill mottaglig för kritik och både uppskattar och uppmuntrar konstruktiv feedback. Jag har helt enkelt insikt i vad ordföranderollen innebär, och vill gärna axla den, så att både styrelsen och alla medlemmar får riktigt goda förutsättningar att utföra sitt arbete.
 
Mina viktigaste frågor är

• Jag vill inspirera medlemmar att engagera sig. • Jag vill bygga en stark, inspirerad (och inspirerande!) styrelse • Jag vill skapa en samhällsbild där våra professioner värderas ordentligt.
 
Min bakgrund är

Sjuksköterska inom äldreomsorg och förvärvade hjärnskador inom kommun. Fackligt förtroendevald sedan 3 år, del av styrelsen sedan 2 år, vice ordförande sedan 1 år.
 
Mina främsta styrkor är

Entusiastisk, inlyssnande och strukturerad.
 
Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Det har varit tufft för alla medlemmar under pandemin. Det har gett oss ordentlig fart på diskussionen om våra professioner och vi har fått många lärdomar att ta vidare. Politikerna har talat sig varma om hur viktiga våra medlemsgrupper är och som ordförande vill jag hålla dem till deras ord.
 
Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Vi kommer jobba med samma saker som nu, och vi kommer att vara närmare målet om jämlika och rättvisa löner, arbetsvillkor som låter oss orka jobba ett helt yrkesliv samt en samhällsdebatt som värderar vårdkompetens.

Nominerade till vice avdelningsordförande

Anna Åström

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Efter pandemin har jag mer och mer börjat funder på hur jag kan lyfta vikten av våra medlemmar. Som ordförande kan jag ge förutsättningar till våra förtroendevalda samt i alla forum jag  kommer finna mig i lyfta vikten av våra  medlemmar. Vi behöver prata om vikten av att det är en biomedicinsk analytiker på lab för att rätt kompetens analyserar proverna. Likadant när det gäller röntgen och vikten av röntgensjuksköterskans kompetens för att patienten ska kunna genomföra sin genomlysning.

Vi hör dagligen att det är ett trängande behov av vårdplatser och att det söks sjuksköterskor men aldrig varför just våran kompetens behövs. Det är det jag vill lyfta att varför är det just sjuksköterskan som behövs och vad är det vi gör som ingen annan kan och genom det ge oss bättre villkor och arbetsmiljö och fler kolleger. Efter en ohållbara sommar behöver barnmorskorna förutsättningar och arbetsmiljö förbättras och för att göra det behöver vi prata med beslutsfattare vad en barnmorska gör och brädden i er yrkeskår behöver tillvara tas.

Det är många utmaningar i detta och det finns så mycket mer men jag ser fram emot att få kavla upp armarna och arbeta med detta gemensamt med den nya styrelsen och ge förutsättningar till de med facklig tid och våra förtroendevalda. Kom ihåg: tillsammans är vi starka.

Mina viktigaste frågor är

Villkor, arbetsmiljö och göra vårdförbundet en del av vardagen

Min bakgrund är

Jag är anestesisjuksköterska med anställning på ortopedanestesin Akademiska sjukhuset, har suttit i avdelningsstyrelsen i 5 år och då arbetat på facklig tid med främst arbetsmiljöfrågor

Mina främsta styrkor är

Jag kan hålla mig lugn i pressade situationer, engagerad och jag står för det jag säger

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Lön, arbetsmiljö och synligheten av alla våra medlemmar

 

Nominerade till styrelseledamot

Annika Hemström

Ida Persson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har flera års engagemang med mig från vårdförbundet i Uppsala, sedan 10 år förtroendevald och arbetat mycket med arbetsmiljöfrågor och stöd till förtroendevalda. Jag är orädd, framåt och har en ständig vilja att engagera mig i olika projekt för att göra vården bättre både för personal och patienter.

Mina viktigaste frågor är

En hälsosam arbetsmiljö och en fungerande löneprocess

Min bakgrund är

Barnmorskestudent. Sjuksköterska sedan 2009. Specialistutbildad inom operationssjukvård.

Mina främsta styrkor är

Jag är utåtriktad, orädd att säga ifrån och dela med mig, och jag gillar att påverka det som inte fungerar. Jag tror att saker går att förändra, och har lärt mig att ha tålamod.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag har suttit i avdelningsstyrelsen sedan 2019 och arbetat på facklig tid, vilket varit mycket lärorikt. Nu har jag senaste tiden mest engagerat mig i barnmorskefrågor, då vi delat upp ansvaret för att öka alla yrkens synlighet i vårdförbundet. Jag sitter även i TCOs styrelse i Uppsala sedan 2021, där vi arbetar med andra slags påverkansfrågor.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Fortfarande löneprocess och arbetsmiljö. Det finns inga snabba lösningar som fungerar i längden, och vi har en bra bit kvar till rättvis livslön.

Karin Lindblom

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag är en kompetent, engagerad och motiverad sjuksköterska som vill vara med och påverka och förbättra sjuksköterskors arbetssituation. Jag har arbetat ca 20år inom regionen och är utbildad IVA-sjuksköterska. Under mina år i regionen har jag alltid reagerat och agerat på orättvisor. Många gånger har jag lyckats få till en meningsfull dialog för att finna lösning.

Mina viktigaste frågor är

1. Lön.  Lön i relation till utbildning , kompetens, erfarenhet. Lyfta fram den moderna sjuksköterskan och bort med den förlegade synen på sjuksköterskan och bort med gamla värderingar som tyvärr fortfarande lever kvar. 

2. Löneutveckling. Värdesätta kompetens och erfarenhet. Mindre fokus på ingångslön. Bibehålla sjuksköterskor genom att värdesätta erfarenhet.

3. Arbetsvillkor.  Bättre arbetsvillkor för sjuksköterskor med fokus på återhämtning  och hälsosamma arbetstider. En mer flexibel region som inte fyrkantigt anställer alla på treskift, utan är mer lyhörd mot individen och anpassningsbar till en människas livscykel.

Min bakgrund är

Sjuksköterska sedan 2001. Arbetat ca 20 år inom regionen. IVA-sjuksköterska sedan 2017.

Mina främsta styrkor är

Envis. Modig. Optimist.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Bemanningsproblemen som finns är intressanta att prata om. På många enheter har en sjuksköterska hand om för många patienter. Stressen, otillfredställelse,  patientosäkert- gör att sjuksköterskan inte orkar, inte vill. Leder till sjukskrivning på lång sikt. Leder till uppsägning ev. En viktig fråga att arbeta med tycker jag.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Lön och arbetsvillkor kommer fortsatt vara viktigt tror jag, tyvärr.  För att sjuksköterskor ska orka. För att sjuksköterskor ska vilja stanna kvar. För att sjuksköterskor ska värderas högre.  För att sjuksköterskor ska vilja arbeta som sjuksköterskor och inte välja bort sitt yrke. För att sjuksköterskor som slutat ska vilja komma tillbaka.

Rebecca Sedin

Sara Bäckström

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag vill vara delaktig i beslutssammanhang i strävan att, tillsammans med övriga styrelseledamöter, förbättra arbets- och lönevillkor för våra kollegor inom avdelning Uppsala.

Mina viktigaste frågor är

Vård- och professionsutveckling för ökad arbetsglädje, säkrare och mer hållbar vård.

Min bakgrund är

Grundutbildad sjuksköterska sedan 2016. Mitt mantra som sjuksköterska är att "man behöver inte gilla läget" och har därför varit förtroendevald i princip sedan dag ett som sjuksköterska. Jag har varit förtroendevald med facklig tid i snart två år, samt avdelningsstyrelseledamöter sedan hösten 2020. Min grundtjänstgöring har jag på Geriatrisk medicinavdelning 30 A och jag läser för nuvarande till specialistsjuksköterska inom Vård av äldre som är min hjärteämne.

Mina främsta styrkor är

Engagerad, nyfiken och vetgirig.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Hållbart arbetsliv (schemaläggning, anställningsvillkor), ökade livslöner, utvecklingsmöjligheter för Vårdförbundets fyra yrkesgrupper (kompetensmodeller, AST m.m.)

Sofia Lindström

Nominerade till kongressombud

Anna Åström

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Efter pandemin har jag mer och mer börjat funder på hur jag kan lyfta vikten av våra medlemmar. Som ordförande kan jag ge förutsättningar till våra förtroendevalda samt i alla forum jag  kommer finna mig i lyfta vikten av våra  medlemmar. Vi behöver prata om vikten av att det är en biomedicinsk analytiker på lab för att rätt kompetens analyserar proverna. Likadant när det gäller röntgen och vikten av röntgensjuksköterskans kompetens för att patienten ska kunna genomföra sin genomlysning.

Vi hör dagligen att det är ett trängande behov av vårdplatser och att det söks sjuksköterskor men aldrig varför just våran kompetens behövs. Det är det jag vill lyfta att varför är det just sjuksköterskan som behövs och vad är det vi gör som ingen annan kan och genom det ge oss bättre villkor och arbetsmiljö och fler kolleger. Efter en ohållbara sommar behöver barnmorskorna förutsättningar och arbetsmiljö förbättras och för att göra det behöver vi prata med beslutsfattare vad en barnmorska gör och brädden i er yrkeskår behöver tillvara tas.

Det är många utmaningar i detta och det finns så mycket mer men jag ser fram emot att få kavla upp armarna och arbeta med detta gemensamt med den nya styrelsen och ge förutsättningar till de med facklig tid och våra förtroendevalda. Kom ihåg: tillsammans är vi starka.

Mina viktigaste frågor är

Villkor, arbetsmiljö och göra vårdförbundet en del av vardagen

Min bakgrund är

Jag är anestesisjuksköterska med anställning på ortopedanestesin Akademiska sjukhuset, har suttit i avdelningsstyrelsen i 5 år och då arbetat på facklig tid med främst arbetsmiljöfrågor

Mina främsta styrkor är

Jag kan hålla mig lugn i pressade situationer, engagerad och jag står för det jag säger

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Lön, arbetsmiljö och synligheten av alla våra medlemmar

Annabel Sjöqvist

Ida Persson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har flera års engagemang med mig från vårdförbundet i Uppsala, sedan 10 år förtroendevald och arbetat mycket med arbetsmiljöfrågor och stöd till förtroendevalda. Jag är orädd, framåt och har en ständig vilja att engagera mig i olika projekt för att göra vården bättre både för personal och patienter.

Mina viktigaste frågor är

En hälsosam arbetsmiljö och en fungerande löneprocess

Min bakgrund är

Barnmorskestudent. Sjuksköterska sedan 2009. Specialistutbildad inom operationssjukvård.

Mina främsta styrkor är

Jag är utåtriktad, orädd att säga ifrån och dela med mig, och jag gillar att påverka det som inte fungerar. Jag tror att saker går att förändra, och har lärt mig att ha tålamod.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag har suttit i avdelningsstyrelsen sedan 2019 och arbetat på facklig tid, vilket varit mycket lärorikt. Nu har jag senaste tiden mest engagerat mig i barnmorskefrågor, då vi delat upp ansvaret för att öka alla yrkens synlighet i vårdförbundet. Jag sitter även i TCOs styrelse i Uppsala sedan 2021, där vi arbetar med andra slags påverkansfrågor.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Fortfarande löneprocess och arbetsmiljö. Det finns inga snabba lösningar som fungerar i längden, och vi har en bra bit kvar till rättvis livslön.

Kristian Hjertén

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har en rad idéer om hur Vårdförbundet Uppsala kan arbeta, men det viktigaste för mig är att bygga en inkluderande styrelse som systematiskt för fram medlemmarnas viljor gentemot både politiker och arbetsgivare.

Jag vill få medlemmar att känna ägandeskap i förbundet, oavsett om de är förtroendevalda eller inte. Som ordförande behöver du kunna bolla flera saker samtidigt: dels leda påverkansarbetet, dels stötta styrelsen och dels entusiasmera medlemmar.

Jag är en hejare på att grotta ner mig i detaljer, men föredrar att lyfta blicken och se den större bilden, vilket underlättar när man ska leda, planera och bevaka den demokratiska process som Vårdförbundet hela tiden bedriver. Mina vänner och kollegor beskriver mig som en strukturerad person som lyssnar in andra och tänker efter innan jag pratar.

Jag är därtill mottaglig för kritik och både uppskattar och uppmuntrar konstruktiv feedback. Jag har helt enkelt insikt i vad ordföranderollen innebär, och vill gärna axla den, så att både styrelsen och alla medlemmar får riktigt goda förutsättningar att utföra sitt arbete.
 
Mina viktigaste frågor är

• Jag vill inspirera medlemmar att engagera sig. • Jag vill bygga en stark, inspirerad (och inspirerande!) styrelse • Jag vill skapa en samhällsbild där våra professioner värderas ordentligt.
 
Min bakgrund är

Sjuksköterska inom äldreomsorg och förvärvade hjärnskador inom kommun. Fackligt förtroendevald sedan 3 år, del av styrelsen sedan 2 år, vice ordförande sedan 1 år.
 
Mina främsta styrkor är

Entusiastisk, inlyssnande och strukturerad.
 
Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Det har varit tufft för alla medlemmar under pandemin. Det har gett oss ordentlig fart på diskussionen om våra professioner och vi har fått många lärdomar att ta vidare. Politikerna har talat sig varma om hur viktiga våra medlemsgrupper är och som ordförande vill jag hålla dem till deras ord.
 
Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Vi kommer jobba med samma saker som nu, och vi kommer att vara närmare målet om jämlika och rättvisa löner, arbetsvillkor som låter oss orka jobba ett helt yrkesliv samt en samhällsdebatt som värderar vårdkompetens.

Magnus Grabski

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Har varit facklig förtroendevald på barnonkologen mer än 10 år. Historiskt sett så har det varit styrelsen som även blir vald som kongressombud. Själv anser jag Uppsala området på kongressen ska representeras av både personer i styrelsen, men även av lokala förtroendevalda som är nära golvet. Därför kandiderar jag för att göra fotfolkets röst hörd.

Mina viktigaste frågor är

Digital arbetsmiljö som är fungerande och hälsosam. En fungerande löneprocess med löneutveckling.

Min bakgrund är

Leg. Sjuksköterska sedan januari 2000, påbörjade min anställning på barnonkologen augusti 2000 och är kvar. Arbetar med patientsäkerhet och medicinteknik, samt utveckling av läkemedelsfrågor med barnperspektiv.

Mina främsta styrkor är

Vågar fråga. Samarbetar med kollegor både fackliga och yrkesmässiga. Vågar samarbeta över yrkesgränserna.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Har aktivt valt att inte engagera mig i styrelsearbete för jag tror att jag ger bäst nytta för vårdförbundet som lokal förtroendevald. Väljer att lägga min tid och engagemang på lokala riskanalyser, skyddsronder, samverkan. Annars spelar jag Pokémon och försöker komma ifrån och skjuta bågskytte inomhus.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Vågar fråga. Samarbetar med kollegor både fackliga och yrkesmässiga. Vågar samarbeta över yrkesgränserna.

Sofia Lindström

Nominerade till avdelningsvalberedare

Fredrik Jalstrand

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Eftersom det kan vara intressant att ta del av de viktiga frågorna.

Mina viktigaste frågor är

Hur kommer professionens utveckling och utveckling utformas och stärkas under åren.

Min bakgrund är

Sjuksköterska i specialistutbildning inom intensivvård.

Mina främsta styrkor är

Jag är lojal och vill mina kollegors bästa. Att ifrågasätta orättvisor.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Att lönerna kommer vara skäliga och att bemanningssjuksköterskor inte ska styra omsättningen.

Fredrik Laine

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Engagerad kille som vill dela med sig av sin energi till vårdförbundet och göra det ännu bättre!

Mina viktigaste frågor är

Att alltid sträva efter en bättre arbetsmiljön! Att biomedicinska analytiker ska få det dom faktiskt förtjänar!

Min bakgrund är

Biomedicinsk analytiker från Västernorrland som trivs bra här i Uppsala!

Mina främsta styrkor är

Äkta Sisu, Samarbetsvillig och hjälpsam.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Att sitt yrke ska vara mer än ett yrke. Det ska vara ett hälsosamt arbete, och det ska faktiskt lönemässigt vara värt i längden att utvecklas i.

Gun Andersson

Inga Klar