Avdelningsordförande i Uppsala Kristina Lundmark

Mer återhämtning är förhoppningen och målet med den arbetstidsmodell som vi avtalat med arbetsgivaren om på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Vi har kommit överens med Akademiska sjukhuset om en ny arbetstidsmodell för de som jobbar på avdelningar som har jämn bemanning dygnet runt. Den nya modellen är poängbaserad och arbetspassen värderas efter hur obekväm arbetstiden är. Poängen ger sedan en arbetstidsförkortning beroende på mängden obekväm arbetstid.

Nöjda parter

Både vi i Vårdförbundet och arbetsgivaren är nöjda med avtalet som ger mer flexibilitet och större incitament för dig som anställd att bemanna passen på nätter och helger.

Dialogen har varit bra och förtroendevalda ute på arbetsplatserna har hela tiden varit delaktiga och har gett återkoppling på de förslag som kommit upp i förhandlingen. Målet har hela tiden varit att få till mer återhämtning eftersom vi vet att det är tufft att arbeta i dessa verksamheter. 

Läs mer om det nya arbetstidsavtalet på Akademiska