Tankemönster, målbild och förändring

Chefer och ledare inom Vårdförbundet Uppsala är välkomna att lära sig mer om tankemönster, målbild och förändringar 6 februari 2020.

Våra liv styrs i hög grad av tankeföreställningar som vi oftast inte är medvetna om och som finns i vårt undermedvetna. Enligt vissa forskare så tas 95 % procent av alla våra beslut av gammal vana och utan att reflektera. Det skulle alltså innebära att bara 5 % av våra beslut är fullt medvetna.

Idag lever vi dessutom i en tid som i sig själv präglas av många och snabba förändringar. Förändringar som vi alla har erfarenhet av. Vi har i olika situationer i livet själva valt att förändra våra liv men vi har också blivit utsatta för ofrivilliga förändringar såväl privat som i arbetslivet.

Syfte

Genom att förstå våra tankemönster och bli mer medvetna om våra tankar kan vi lära oss att hantera olika situationer, ta bättre och mer välgrundade beslut samt utveckla medarbetarnas fulla potential!

Innehåll

  • Vår underbara, plastiska hjärna – hur fungerar den?
  • Hur kan vi öva oss i att bli mer medvetna om våra tankemönster – och hur kan vi lära oss tänka i nya banor?
  • Hur överbrygga hinder och begränsningar?
  • Målbilder – hur hjälper oss dessa att nå våra mål?
  • Hur skapar jag motivation och ny möjlighet till utveckling för mig själv och andra?

Vi kan driva vår egen utveckling och styra vår framtid, vi behöver bara veta hur vi undanröjer hinder och hur vi skapar aktiviteter! Föreläsningen blandar teori med olika tankeexperiment och övningar i en lättsam anda.

Kursledare

Richard Rejsjö är utbildad KBT-terapeut, socionom och diakon. Richard har lång erfarenhet av att arbeta med och utbilda organisationer, grupper och individer i förändring och utveckling.

Datum och tid

6 februari 2020, kl. 09:00-16:00.

Plats

Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, Sune Bergströms aula J3:07, Eugeniavägen 3, Solna.

Anmälan

Antalet platser är begränsat. Sista anmälningsdag är 30 januari, men aktiviteten kan bli fulltecknad tidigare. 

Ja jag vill anmäla mig

Aktiviteten är ett samarrangemang mellan Vårdförbundet i Stockholm, Södermanland, Uppsala och Gotland.

Varmt välkommen!