Sök stipendium för din c- eller d-uppsats!

En kvinna sitter ner framöver en bokhylla med böcker

Har du skrivit c- eller d-uppsats under 2017 vid Uppsala universitet? Ta chansen att söka vårt stipendium.

En gång per år utdelas stipendium till bästa c-uppsats eller d-uppsats från:

  • Barnmorskeprogrammet (d-uppsats)
  • Biomedicinska analytikerprogrammet (c-uppsats)
  • Röntgensjuksköterskeprogrammet eller (c-uppsats)
  • Sjuksköterskeprogrammet (c-uppsats)

Stipendiet består av 5000 kr per uppsats och program samt ett diplom. Stipendiet delas ut i anslutning till examensceremonin i början av juni 2018.

Syfte

Syftet med stipendiet är att uppmuntra till fortsatta studier och utveckling av den egna professionen och vården.

Kriterier

En godkänd, väl skriven uppsats med relevant ämne, viktig för yrkets strategiska utveckling. Uppsatsen ska belysa hälsa, vård och omvårdnad eller biomedicinsk analys.

Förutsättningar

Uppsatsen ska vara skriven vid Uppsala universitet under våren eller hösten 2017. Du som söker stipendiet ska vara medlem i Vårdförbundet vid ansökningstillfället.

Ta kontakt med din handledare för tillstånd att publicera uppsatsen på Vårdförbundets webbplats, i de fall uppsatsen ej är offentlig.

Beslut om stipendiater fattas av avdelningsstyrelsen. Ansökan ska vara avdelning Uppsala tillhanda senast 15 mars 2018. Fyll i ansökningsformuläret och bilägg en kopia av din uppsats. Vill du mejla din ansökan gör du det till info.uppsala@vardforbundet.se, bilägg din uppsats som pdf-fil.

Vi ser fram emot din ansökan!

/Avdelningsstyrelsen