Förtroendevald i Stockholm

Information och material till dig som är förtroendevald på arbetsplats i Stockholm

Står ni inför förändringar på er arbetsplats? Vill ni påverka er arbetsmiljö? Vill ni ha mer inflytande i vad som sker på er arbetsplats? Då behöver ni välja en förtroendevald!

Det som är viktigt att tänka på vid valet av förtroendevald är att det ska vara en person som alla i ert arbetslag har förtroende för och litar på, för att representera er. Att vara förtroendevald på arbetsplatsen för Vårdförbundet är ett uppdrag som man får under en bestämd mandatperiod (2 år). Pågående period är 20XX-XX-XX - - 2021-04-30.


Det är självklart även viktigt att det är någon som vill vara förtroendevald och som är beredd att ta på sig det ansvaret.

Här hittar du information om hur det går till när en ny förtroendevald ska väljas på arbetsplatsen samt valblankett. Den förtroendevalda som väljs är tillika skyddsombud.

Vill du veta mer eller har du frågor ring oss på Centra så berättar vi mer om vad det innebär att vara förtroendevald.