Förtroendevald i Stockholm

Hur skulle du vilja att arbetslivet ser ut? Vad skulle kunna vara bättre på din arbetsplats? Om du har en åsikt, kan det vara början till ditt engagemang. Kanske är det du som blir nästa förtroendevalda på din arbetsplats?

Som förtroendevald i Vårdförbundet har du ett viktigt uppdrag. Du har stort inflytande både på din arbetsplats och i Vårdförbundet. Tillsammans med medlemmarna på din arbetsplats har du möjlighet att påverka i frågor som rör arbetsmiljö, villkor, yrket och vårdens utveckling. Som förtroendevald är du också skyddsombud. Uppdraget ger dig en betydande roll i det lokala arbetsmiljöarbetet.

Du får kontinuerlig utveckling i form av utbildningar, seminarier och träffar för förtroendevalda. Att vara förtroendevald är både roligt och utvecklande. Du lär dig mycket om verksamheten och knyter många värdefulla kontakter inom organisationen.

Har du frågor eller behöver vägledning kring hur du ska gå tillväga? Ta kontakt med något av våra Centra, där erfarna förtroendevalda finns till ditt stöd.

Hur går det till rent praktiskt?

Här hittar du information om hur det går till när en ny förtroendevald ska väljas på arbetsplatsen. Den förtroendevalda som väljs är tillika skyddsombud.