Vi går mot mörkare tider

Så här när hösten kommer, kan jag överväldigas av mörkret och kylan men å andra sidan innebär ju det att jag kan sitta inne med tända ljus, en sprakande brasa och hitta lugn och återhämtning.

Trots att det blir mörkare och kallare minskar inte det arbete som sker inom Vårdförbundet.

Ett ständigt pågående arbete som den förtroendevalda har, är arbetet med arbetsmiljö på våra arbetsplatser. Enligt vår stadga är den som är vald till förtroendevald tillika skyddsombud. Ett viktigt och spännande uppdrag, Läs gärna Carin Lhotsky och Malin Steninger beskrivningen om deras arbete på Närakuten Rosenlund?

Uppdraget som skyddsombud regleras i arbetsmiljölagen och på Arbetsmiljöverkets webbsida kan man läsa följande beskrivning av uppdraget.

Skyddsombudet har rätt att:

  • få utbildning
  • ta del av handlingar kring förhållandena i arbetsmiljön
  • delta vid planering av nya lokaler
  • begära att arbetsgivaren genomför åtgärder för att åstadkomma en bra arbetsmiljö
  • avbryta arbeten som kan leda till omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa

Som skyddsombud har du även rätt att agera mot den som råder över ett arbetsställe och mot arbete som utförs av inhyrd arbetskraft. Du har även rätt att begära åtgärder om arbetsgivaren inte följer arbetstidslagens bestämmelser om mertid, extra övertid och nödfallsövertid, men bara om arbetstidslagens regler inte ersatts av kollektivavtal. Har reglerna ersatts av kollektivavtal är det istället de fackliga organisationerna och arbetsgivaren som ska bevaka att avtalet följs.

Arbetsmiljön är mycket ansträngd på många arbetsplatser, den är inte alltid helt enkel att lösa men ansvaret för arbetsmiljön ligger hos arbetsgivaren. Skyddsombudet och medarbetaren har också ett ansvar, att bidra till arbetsmiljön.

På vårt årsmöte den 9 oktober hade vi förmånen att lyssna på Torkild Sköld, han gavs oss alla tankar att fundera kring, hur vi leder oss själva i våra egna liv och hur sköter vi vår egen arbetsmiljö i vårt eget liv. Spännande, tänkvärt och intressant.

Hur agerar vi då gemensamt i de frågor som är stora och brinnande och som påverkar oss varje dag på våra arbetsplatser? Jo, tillsammans med gemensamma krafter och kunskaper utifrån de lagar som ger oss rätt att befinna oss i sunda miljöer när vi är på våra arbetsplatser!

Gunilla George
Ordförande avdelning Stockholm