Vad innebär det att vara en Fair Union?

Julen närmare sig med stormsteg och nyss har det varit Black Friday, innan dess har det varit Black Week och Singels Day. Alla dagar som är skapade för att vi ska konsumera mera.

Jaha, vad har det där med Vårdförbundet och göra, kan man ju fråga sig.

Att ta ansvar

Inte har väl facket med och göra om, hur och på vilket sätt det konsumeras i samhället! Att var en facklig organisation innebär att ta ansvar, att ta ansvar i frågor som också går utanför den egna ramen. Det kan i sig kanske kännas märkligt, jag vill ju som medlem att min fackliga organisation ser till mitt intresse först och främst och inte ägnar så mycket kraft och energi till frågor som inte berör mig direkt.

Engagemang

Frågan är dock hur mycket kraft och energi ett sådant engagemang egentligen behöver ta från Vårdförbundet? Och tjänar vi inte alla på, både på kort och långsikt att vi alla tar ett ansvar för både jordens resurser och den framtid vi behöver skapa för våra framtida nära och kära?

Fair Union-rörelse

Vid kongressen 2012 beslutades att Vårdförbundet skall var en del av Fair Union-rörelsen, en rörelse som arbetar mot att förbättra arbetsvillkoren nationellt och globalt. Den värnar också om rätten att kunna organisera sig i en facklig organisation, något som för oss i Sverige blivit en sådan självklarhet att många aktivt väljer att stå utanför den. De villkor och rättigheter som fackliga organisationer kämpat fram känns idag som självklara, inte kan väl de försvinna?!

Företag med kollektivavtal

En Fair Union utövar ett aktivt miljöarbete, det använder sig av företag som har tecknat kollektivavtal och vid inköp väljer vi Fairtrademärkta produkter och gör etiska val vid eventuella placeringar. Alltså egentligen inte så tidskrävande åtgärder, men som skapar bättre förutsättningar både här hemma och borta.

Att vara solidarisk

Att vara fackligt ansluten innebär för mig inte bara att vara solidarisk med mina kollegor i Sverige, utan att också stödja de som idag inte kommit lika långt med sina villkor och förutsättningar i andra länder. Länder där det idag faktiskt också kan innebära fara för ditt eget liv i att engagera sig i dessa frågor.

Göra ett medvetet val

Om jag nu tar chansen att använda mig av ett av alla de fantastiska erbjudanden som dyker upp på alla dessa dagar, kommer jag att göra det utifrån ett medvetet val, ett val som tar hänsyn till hur, var och under vilka former som det jag köper har tillverkats. Har de anställda fått skälig lön för de jobb de utfört och har de bra arbetsmiljö och så vidare Inte alltid så enkelt att hitta fakta kring men min intention är i alla fall att försöka, ett enkelt sätt  att hitta den informationen är att välja Fairtrade-märkta produkter.

Gunilla George
Ordförande avdelning Stockholm