Sofia Persson – stolt sjuksköterska och förtroendevald

I sommar är det två år sedan jag tog min sjuksköterskeexamen. Jag slås titt som tätt av den paradoxala känslan att det dels känns som att examensdagen var igår och dels att yrket blivit en så självklar del av mig att det känns som att jag varit sjuksköterska hur länge som helst.

När jag började studera till sjuksköterska så visste jag inte vad jag ville bli, men jag lockades av den mångfald av möjligheter som verkade finnas för sjuksköterskor. De verkade kunna göra precis vad som helst och vara attraktiva precis överallt. Idag är jag vansinnigt stolt över att vara sjuksköterska och att ta del av alla de möjligheterna.

Min anställning har jag på Stockholms Sjukhem där jag arbetar inom avancerad sjukvård i hemmet. Arbetet innebär att vara en del i ett multiprofessionellt team som bland annat arbetar för att upplevelsen av livskvalitet ska vara så hög som möjligt genom hela livet, även under den tiden en person har palliativa vårdbehov. När vi tillsammans i teamet kan bidra till att den som är sjuk kan göra det hen vill, då är jag stolt. Och vad det innebär bestämmer den som är sjuk, kanske är det att åka till sommarstället en sista gång, att dofta på syrenen, höra snön smälta eller plocka äpplen tillsammans med barnbarnen vid trädgårdens äldsta träd.

Mitt engagemang i Vårdförbundet

Om jag har varit i kontakt med Vårdförbundet tidigare? Jovars, mitt engagemang i Vårdförbundet började redan under utbildningens första vecka. Studenthandläggaren kom, nämnde som hastigast att det inte fanns någon studentrepresentant på mitt lärosäte, varpå jag raskt stegade fram och tog den rollen. Sen dess har Vårdförbundet varit en självklarhet för mig. Då var Vårdförbundet Student fortfarande i sin linda och när en första demokratiskt vald styrelse tillsattes så fick jag en styrelsepost. Inför nästkommande mandatperiod fick jag det finaste förtroendet jag tror att någon student inom de professioner vi organiserar kan få! Jag fick förtroendet, äran och ansvaret att genom ordförandeposten i Vårdförbundet Student leda studentorganisationen framåt tillsammans med en fantastisk styrelse. Jag är så stolt över vad vi då åstadkom och jag är så stolt över allt Vårdförbundet Student har åstadkommit sedan dess. Nu i dagarna har jag haft förtroendet att vara kongressombud under kongressen 2018 och såg med glädje att Vårdförbundet Student nu skrivs in i våra stadgar! Frågor som rör studenter och deras villkor ligger mig fortfarande varmt om hjärtat och väcker extra engagemang – studenterna är framtiden, deras frågor är allas våra frågor!

Vad jag gör när jag inte jobbar? Jag älskar att både lära mig nya saker och jag älskar att utmana mig själv. Det innebär att jag kontinuerligt hungrar efter ny kunskap och hela tiden studerar, men också att jag utmanar mig själv genom fysiska utmaningar, genom diskussion och genom att gå utanför min comfortzone. Utöver detta tillbringar jag gärna tid ute i naturen, jag både vandrar och dyker.

Sofia Persson, förtroendevald på arbetsplats.