Skapa förutsättningar för säkrare vård med bättre arbetsvillkor!

Inga rättigheter till kollektivavtal, extra semesterdagar och extra ersättning vid längre sjukfrånvaro och vid föräldraledighet utan fackförbunden.

Jag heter Naghmeh Mahmoud Zadeh och har sedan första september 2018 facklig tid på centra Solna. Jag är utbildad inom mikrobiologi i hemlandet Iran, och blev färdig legitimerad röntgensjuksköterska i Sverige 2012. Jag har jobbat på Thoraxröntgen på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna samt på mammografiavdelningen på Danderyds sjukhus.

2016 läste jag specialistutbildningen ”strålterapi för röntgensjuksköterskor” på Karolinska Institutet i Huddinge och började jobba som onkologisjuksköterska på Strålbehandlingen i Solna.

Som röntgensjuksköterska trivs jag med mina arbetsuppgifter som är både utvecklande och roliga. Både röntgens modaliteter och strålbehandlings acceleratorer kräver hög teknisk kompetens och fördjupande kunskaper. Forskning och utveckling är grunden inom röntgenvärlden och ger stora möjligheter till personalen att vidareutbilda sig för att skaffa rätt kompetens inom yrket. Det är väldigt personligt utvecklande.

Under höstterminen 2018 skriver jag mitt examensarbete inom radiografi på KI. Mitt arbete handlar om 4D conebeam datortomografi för förbättrade visualisering av små tumörer vid extern stereotaktisk strålbehandling.

Jag trivs verkligen på min arbetsplats. Jag och mina kollegor kunde skapa bättre stämning på arbetsplatsen genom att få verksamhetschefen att lyssna och förstå personalens problem. Alla fick möjlighet att ge positiv och negativ feedback samt framföra sina förväntningar till verksamhetschefen och omvårdnadschefen. Detta resulterade till konkreta samtal och ömsesidig förståelse och medvetande om arbetssituationen vilket gav tydligare information och bättre samarbete mellan personal och cheferna.

Jag känner mig engagerad i fackliga frågor och som förtroendevald i Vårdförbundet vill jag få möjlighet att förbättra min kunskap och kompetens för att tillsammans med medlemmarna skapa förutsättningar för säkrare vård med bättre arbetsvillkor som kan ge ett hållbart yrkesliv.

Jag vill gärna träffa politiker och bjuda in dem till att ”gå i mina skor” för att kunna påverka förutsättningarna inom vården med förbättrade arbetsvillkor och högre värdering av våra yrkesgrupper.

Jag tycker att Vårdförbundet är ett starkt förbund som tar strid för våra yrkesgruppers villkor. Vårdförbundet ska synas mer och tydliggöra förbundets vision med utgångspunkt i våra stadgar. Förutom lönevillkor förhandlar facket även fram arbetstidsavtal med tyngdpunkt på återhämtning samt arbetar mycket med arbetsmiljöfrågor vilket bidrar till ett hållbart och sunt yrkesliv.

Inga rättigheter till kollektivavtal, extra semesterdagar och extra ersättning vid längre sjukfrånvaro och vid föräldraledighet utan fackförbunden.

Naghmeh Mahmoud Zadeh 
Leg. röntgensjuksköterska och förtroendevald på Karolinska Solna