Vårdförbundets verksamhet - vad är viktigt för dig?

Hjälp till att göra Vårdförbundets verksamhet ännu bättre! Genom att besvara en kort enkät kan du berätta vad just du tycker är viktigt och vill att vi ska fokusera på. Resultatet av enkäten kommer fungera som en bas för styrelsen i avdelning Stockholm vid prioriteringar av aktiviteter under året som kommer.

PRIORITERAT OMRÅDE FÖR KONGRESSPERIODEN 2019-2022 

Vi ska vara ett växande, medlemscenterat yrkesförbund. Tillsammans har vi fångat in och utvecklat framtidsidéer för våra yrkens, hälso- och sjukvårdens och villkorens utveckling beskrivna i vår vision och våra fyra idépropositioner. Självklart vill vi arbeta för att förverkliga de idéer och mål som vi gemensamt enas om.

Vägen till framgång är att vi blir fler medlemmar som genom vårt medlemskap bekräftar den gemensamma värdegrunden och känner samhörigheten i vår förening. På det sättet kan vi tillsammans fortsätta driva hälso- och sjukvårdens utveckling mot en personcentrerad vård och arbeta för ett hållbart yrkesliv med hälsan i fokus för varje medlem.

Enkät inför verksamhetsplanering avdelning Stockholm

Du måste vara inloggad för att skicka in formuläret.
Nedan följer ett urval av verksamhetsinnehåll. Kryssa för de 3 punkter som du tycker är viktigast.
Vad är du mest intresserad av? Kryssa för 3 alternativ.
Hur föredrar du att mötas? Kryssa för 3 alternativ.
För att du ska ha möjlighet att delta i våra medlemsaktiviteter, skulle du vara behjälpt av exempelvis barnpassning?
Hur gammal är du?

Dina uppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning. Läs mer om hur Vårdförbundet hanterar personuppgifter här.

Godkännande