Vilka medlemsaktiviteter vill du ha 2022?

Passa på att bidra till vår verksamhetsplanering 2022. Syftet med enkäten är att få en fingervisning om vilka medlemsaktiviteter du som medlem i avdelning Stockholm skulle vilja ha framöver. Resultatet av enkäten kommer att fungera som en bas för styrelsen, vid prioriteringar av aktiviteter under året som kommer. En sammanställning av enkäten kommer att presenteras på årsmötet 30 september samt i efterhand på vår webbsida.

PRIORITERAT OMRÅDE FÖR KONGRESSPERIODEN 2019-2022 

Vi ska vara ett växande, medlemscenterat yrkesförbund. Tillsammans har vi fångat in och utvecklat framtidsidéer för våra yrkens, hälso- och sjukvårdens och villkorens utveckling beskrivna i vår vision och våra fyra idépropositioner. Självklart vill vi arbeta för att förverkliga de idéer och mål som vi gemensamt enas om.

Vägen till framgång är att vi blir fler medlemmar som genom vårt medlemskap bekräftar den gemensamma värdegrunden och känner samhörigheten i vår förening. På det sättet kan vi tillsammans fortsätta driva hälso- och sjukvårdens utveckling mot en personcentrerad vård och arbeta för ett hållbart yrkesliv med hälsan i fokus för varje medlem.

Enkät inför verksamhetsplanering avdelning Stockholm

Nedan följer ett urval av verksamhetsinnehåll. Kryssa för de 3 punkter som du tycker är viktigast.
Vad är du mest intresserad av? Kryssa för 3 alternativ.
Vilken typ av möte föredrar du?
Hur föredrar du att mötas? Under förutsättning att rådande restriktioner ger möjlighet för det. Kryssa för 3 alternativ.
Finns det specifika förutsättningar för att du ska kunna delta?
Jag är:

Dina uppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning. Läs mer om hur Vårdförbundet hanterar personuppgifter här.

Godkännande