Hur går det med löneöversynen inom Region Stockholm?

Löneöversynen inom region Stockholm blev uppskjuten i våras, relaterat till pandemin, vilket vi informerat om tidigare. Vårdförbundet begärde en överläggning med regionen utifrån det och vi vill berätta mer för Dig om den.

Vårdförbundet och regionen är nu överens om att återuppta lönerevisionen.

Vårdförbundet yrkade på utbetalning i oktober vilket eventuellt någon nämnd eller bolag kommer att klara, men de andra kommer att betala ut ny lön i november med retroaktivitet från april. Tidsplanen är stram och fokus kommer att ligga på lönesamtalen. Det är viktigt att både Du och Din chef är väl förberedda när det är dags.

Gå gärna in på hemsidan och läs mer:

Råd och stöd om lön

och följ den digitala guiden om lönesamtal (Du behöver vara inloggad som medlem).

Vårdförbundet yrkade på ersättning i kronor för de månader som löneprocessen sköts upp. Vi såg detta som en möjlighet för regionen att både kompensera något för den exceptionella situation Du som medlem har hanterat under våren och för fördröjningen av ny lön. Regionen avslog yrkandet. Regionen hänvisar i våra överläggningar återkommande till att man har en ansträngd ekonomi med ökade kostnader och minskat skatteunderlag.

Du ska veta att vi har varit oerhört tydliga till regionen med att Vårdförbundets medlemmar under våren verkligen ställt upp, ställt om och arbetat på toppen av sin kompetens och yrkesskicklighet. Du och alla andra medlemmar är en förutsättning för det fortsatta arbetet i pandemin och för att regionen ska kunna utföra den vård som fått vänta. Våra krav på regionen är att de nu måste hålla fokus på att säkra kompetensförsörjningen, idag och långsiktigt, och för det krävs god löneutveckling och möjlighet till lönekarriär.

Vårdförbundet yrkade i överläggningen på att fler särskilt yrkesskickliga ska utses i år och att löneökningen för dem ska bli större än 2019. Regionen håller med Vårdförbundet om att det är en prioriterad grupp och en angelägen satsning och regionen uppger till oss att de jobbar för att skapa ekonomiska förutsättningar för att fortsätta den satsningen. Här poängterade Vårdförbundet att det är viktigt att det sker utöver det de enskilda nämnderna och bolagen redan budgeterat och att nämnderna och bolagen fortfarande har ansvar att lönesätta utifrån vårt avtal.

Vårdförbundet fortsätter nu med att ha överläggningar med respektive nämnd och bolag och återkommer när det finns mer information.

Du är alltid välkommen att höra av Dig vid frågor eller funderingar, till Din förtroendevalda på arbetsplatsen eller via Vårdförbundet Direkt 0771-420 420.

Vi önskar Dig en bra sommar, på arbete och i ledighet!

 

Styrelsen avdelning Stockholm

genom Emma Jonsson