Aktuellt i Stockholm

 • Skriv en motion till årsmötet 2019

  En motion är ett förslag från dig som medlem eller grupp av medlemmar, som du/ni vill att Vårdförbundet ska ta ställning till. Det kan vara en idé om något som du vill att Vårdförbundet arbetar vidare med, men det kan också vara något som du tycker att Vårdförbundet hittills inte gjort bra och därför önskar förändra.

 • Viktiga tips inför sommaren till dig som är förtroendevald

  Som förtroendevald och skyddsombud har du en nyckelroll i arbetsmiljöarbetet. Som organisation är det vår uppgift att ge dig stöd och kunskap för att du ska känna dig trygg i ditt uppdrag. I detta brev vill vi ta upp viktiga frågor du bör lyfta, verktyg du kan använda dig av och var du kan söka mer information.

 • Är du en av vinnarna i vår tävling?

  Roligt att du och så många med dig gillar våra tävlingar!

 • Sjuksköterska? Vi bjuder på lunch!

  Missa inte chansen att äta lunch med kollegor och diskutera yrkesfrågor!

 • Så här jobbar vi i valberedningen

  Vi valdes på årsmötet 2017 och har träffats kontinuerligt sedan dess. I början planerade vi för hur vi ville jobba under den kommande perioden. Några har varit valberedare tidigare och har förmedlat erfarenheter till dem som är nya.

 • Barnmorskor, barnmorskor, barnmorskor!

  Det har varit mycket väsen omkring barnmorskor den senaste tiden. Vi är för få, eller vi är tillräckligt många men inte där vi borde. Vi har för låg lön men har mer än andra. Vi är inte så många men vi skriker alltid högst. Vi har unik kunskap men ersätts ändå av andra.

 • Konsten att maskera övertid

  I vår bransch förekommer många timmar på övertid, tid som ligger utanför den tid som normalt är den tid vi är schemalagda att arbeta. Tid utöver den anställningsgrad som jag som medarbetare på min arbetsplats är anställd att genomföra.

 • Nya avtalet med SKL och Sobona - Välkommen till en heldag den 29 maj

  Vi vill bjuda in dig som är förtroendevald till en heldag onsdag den 29 maj kl. 9-16 om hälsosamma arbetstider.

 • Barnmorska? Vi bjuder på lunch!

  Missa inte chansen att äta lunch med kollegor och diskutera yrkesfrågor!

 • Biomedicinsk analytiker? Vi bjuder på lunch!

  Missa inte chansen att äta lunch med kollegor och diskutera yrkesfrågor!