Aktuellt i Stockholm

 • Delaktighet, engagemang och påverkan!

  Påverkan kan ske på många olika sätt. Som medborgare påverkar du till exempel samhällsutvecklingen genom att delta i val till kommun, landsting och riksdag. Genom att lägga din röst på ett politiskt parti gör du din röst hörd och bidrar till att staka ut en riktning för hur agendan för samhällsutvecklingen skall se ut.

 • Vi jobbar hårt för en bättre arbetsmiljö!

  Vi upplever stora brister i arbetsmiljön på många håll inom Stockholms läns landsting. Den mediala uppmärksamheten har varit stor senaste månaderna då julhelger i kombination med sjukdomsutbrott gjort situationen i akutsjukvården till ett krisläge.

 • Årsrapport 2016 för avdelning Stockholm

  Året har precis som många år innan präglats av den fortsatta bristen på våra fyra professioner. En brist som allt mer negativt påverkar vårdmiljön på våra arbetsplatser. Det tillkommer ständigt nya berättelser från kollegor, patienter och anhöriga där detta beskrivs.

 • Nytt år och nya chanser!

  Att få möjlighet att höja sin lön genom att få fördjupad kunskap, byta jobb eller vara en av de som kvalitetsutvecklar på arbetsplatsen är saker som vi gemensamt behöver agera kring och jobba vidare med som motpart. Både när vi diskuterar förutsättningarna för årets löneöversyn men också individuellt i varje val vi gör, varje dag du är på din arbetsplats.

 • Karriär och lön - Välkommen på nätverksträff den 6 februari!

  Vi vill nu bjuda in dig som förtroendevald till en nätverksträff om karriär och lön måndag 6 februari kl. 9-16. Under dagen medverkar Vårdförbundets förhandlingschef Annelie Söderberg och Erik Westberg, handläggare för medlemsutveckling.

 • Café Världen - Filmvisning: After Spring

  Konflikten i Syrien är inne på sitt sjätte år. Miljoner människor har flytt. Dokumentärfilmen After Spring skildrar livet i flyktinglägret Zaatari där 80 000 människor bor. Filmen följer två familjer i lägret och hjälparbetare som kämpar för att få lägret att fungera.

 • Är du där du vill vara?

  Du som är medlem och chef eller ledare är välkommen till ett inspirerande och underhållande seminarium som ger dig en mix av teori, verktyg för utveckling samt diskussioner och egen reflektion.

 • Har du Stockholms bästa förtroendevalda på din arbetsplats?

  Är den förtroendevalda på din arbetsplats engagerad, lyhörd och drivande?

 • Mitt förtroendeuppdrag & avtalet med SKL

  Alla dessa förändringar har ofta skapat frustration, i alla fall till att börja med, men de skapar också möjligheter att förnya, förbättra och få chans till reell förändring.

 • Nytt avtal med SKL om nattarbete och AST

  Vårdförbundet och SKL har tecknat ett nytt centralt avtal som innebär vila och återhämtning för våra medlemmar som arbetar dag/kväll/natt. Avtalet gäller för sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor.