Aktuellt i Stockholm

 • Viktiga tips inför sommaren till dig som är förtroendevald

  Som förtroendevald och skyddsombud har du en nyckelroll i arbetsmiljöarbetet. Som organisation är det vår uppgift att ge dig stöd och kunskap för att du ska känna dig trygg i ditt uppdrag. I detta brev vill vi ta upp viktiga frågor du bör lyfta, verktyg du kan använda dig av och var du kan söka mer information.

 • Nominera till avdelning Stockholms styrelse

  Hösten 2019 ska det genomföras ett extra årsmöte med fyllnadsval till avdelningsstyrelse genom webbomröstning. Du har nu möjlighet att nominera dig själv eller någon annan till uppdraget.

 • Inkomna nomineringar till extra årsmöte 2019

  Här nedan publiceras inkomna nomineringar efterhand som kandidaten har tackat ja till att bli nominerad. Sista nomineringsdag är den 20 juni. Kandidaterna kommer i alfabetisk ordning. Presentationer över de nominerade kommer att läggas ut löpande längre fram. (Uppdaterad 2019-05-20)

 • Är du en av vinnarna i vår tävling?

  Roligt att du och så många med dig gillar våra tävlingar!

 • Sjuksköterska? Vi bjuder på lunch!

  Missa inte chansen att äta lunch med kollegor och diskutera yrkesfrågor!

 • Så här jobbar vi i valberedningen

  Vi valdes på årsmötet 2017 och har träffats kontinuerligt sedan dess. I början planerade vi för hur vi ville jobba under den kommande perioden. Några har varit valberedare tidigare och har förmedlat erfarenheter till dem som är nya.

 • Barnmorskor, barnmorskor, barnmorskor!

  Det har varit mycket väsen omkring barnmorskor den senaste tiden. Vi är för få, eller vi är tillräckligt många men inte där vi borde. Vi har för låg lön men har mer än andra. Vi är inte så många men vi skriker alltid högst. Vi har unik kunskap men ersätts ändå av andra.

 • Konsten att maskera övertid

  I vår bransch förekommer många timmar på övertid, tid som ligger utanför den tid som normalt är den tid vi är schemalagda att arbeta. Tid utöver den anställningsgrad som jag som medarbetare på min arbetsplats är anställd att genomföra.

 • Nya avtalet med SKL och Sobona - Välkommen till en heldag den 29 maj

  Vi vill bjuda in dig som är förtroendevald till en heldag onsdag den 29 maj kl. 9-16 om hälsosamma arbetstider.

 • Barnmorska? Vi bjuder på lunch!

  Missa inte chansen att äta lunch med kollegor och diskutera yrkesfrågor!