Aktuellt i Stockholm

 • Sök specialistutbildning med full lön nu!

  Du som är sjuksköterska har nu chansen att söka specialistutbildning med bibehållen lön. För dig som är intresserad, är det viktigt att känna till att du behöver söka till högskola/universitet senast 15 april.

 • Personcentrerad kommunikation

  Inbjudan till dig som är chef eller ledare om kommunikationsstilar och personcentrerat ledarskap.

 • En dag för chefer och ledare i Stockholm på Nationella enheten

  Den 16 februari samlades 38 chefer och ledare från avdelningarna Gotland, Stockholm, Södermanland och Uppsala för en heldag.

 • 8 intensiva dagar på Västbanken

  Jag vill börja med att säga att jag inte kommer lägga några politiska värderingar utan bara skriva om det jag sett, upplevt och fått berättat för mig. Nu skall jag försöka mig på en summering av senaste uppdraget i Palestina. Denna gång var vi (Carina Hansen och Maria Hallén) på plats i åtta hektiska men berikande dagar.

 • 8 mars: Dags för #lönheladagen!

  Löneskillnaden mellan kvinnor och män är 12,5 procent. Det innebär att kvinnor arbetar gratis efter klockan 16:00 varje dag, räknat på en arbetsdag mellan klockan 08 och 17. Män däremot har betalt hela dagen. Var med och ta ställning på Internationella kvinnodagen för #lönheladagen!

 • Välkommen på nätverksträff om arbetstid!

  På avdelning Stockholms nätverksträffar möts förtroendevalda med facklig tid, förtroendevalda på arbetsplats tillika skyddsombud på arbetsplats och avdelningsstyrelsen för en dag med utbildning, erfarenhetsutbyte och nätverksskapande i fokus.

 • Glastaket på max 30000:- är borttaget. En delseger värd att fira!

  Efter många och långa diskussioner med både politiker och tjänstemän inom Stockholms läns landsting (SLL) har arbetsgivaren reviderat sina direktiv för medel vid specialistsjuksköterskeutbildning (reguljär- och uppdragsutbildning).

 • Dags för nyval - nominera dig eller någon annan!

  ”Rätten och möjligheten till delaktighet och medskapande i Vårdförbundet är vår styrka.” ur Vårdförbundets stadga.

 • Delaktighet, engagemang och påverkan!

  Påverkan kan ske på många olika sätt. Som medborgare påverkar du till exempel samhällsutvecklingen genom att delta i val till kommun, landsting och riksdag. Genom att lägga din röst på ett politiskt parti gör du din röst hörd och bidrar till att staka ut en riktning för hur agendan för samhällsutvecklingen skall se ut.

 • Vi jobbar hårt för en bättre arbetsmiljö!

  Vi upplever stora brister i arbetsmiljön på många håll inom Stockholms läns landsting. Den mediala uppmärksamheten har varit stor senaste månaderna då julhelger i kombination med sjukdomsutbrott gjort situationen i akutsjukvården till ett krisläge.