Stockholm

Besök: Linnégatan 14
Postadress: Box 3260, 103 65 Stockholm
0771-420 420, växel info.stockholm@vardforbundet.se

Aktuellt

  • Höstens årsmöte blir digitalt

    Vi ställer inte in, vi ställer om! Vårdförbundet följer nogsamt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har därför beslutat att genomföra årets årsmöten digitalt.

  • Hur går det med löneöversynen inom Region Stockholm?

    Löneöversynen inom region Stockholm blev uppskjuten i våras, relaterat till pandemin, vilket vi informerat om tidigare. Vårdförbundet begärde en överläggning med regionen utifrån det och vi vill berätta mer för Dig om den.

  • Vad händer i region Stockholm?

    Tanken från vår sida är att önska dig en bra sommar trots allt samt att informerar om vad som händer i region Stockholm.

Visa alla nyheter

Vårdförbundet Direkt

Ring oss och få råd och stöd om din anställning, ditt yrke och ditt medlemskap!

0771-420 420

Öppet vardagar: 08.00-18.00