Stockholm

Linnégatan 14, Box 55633
102 14 Stockholm
0771-420 420, växel info.stockholm@vardforbundet.se

Aktuellt

 • Viktiga tips inför sommaren till dig som är förtroendevald

  Som förtroendevald och skyddsombud har du en nyckelroll i arbetsmiljöarbetet. Som organisation är det vår uppgift att ge dig stöd och kunskap för att du ska känna dig trygg i ditt uppdrag. I detta brev vill vi ta upp viktiga frågor du bör lyfta, verktyg du kan använda dig av och var du kan söka mer information.

 • Nominera till avdelning Stockholms styrelse

  Hösten 2019 ska det genomföras ett extra årsmöte med fyllnadsval till avdelningsstyrelse genom webbomröstning. Du har nu möjlighet att nominera dig själv eller någon annan till uppdraget.

 • Inkomna nomineringar till extra årsmöte 2019

  Här nedan publiceras inkomna nomineringar efterhand som kandidaten har tackat ja till att bli nominerad. Sista nomineringsdag är den 20 juni. Kandidaterna kommer i alfabetisk ordning. Presentationer över de nominerade kommer att läggas ut löpande längre fram. (Uppdaterad 2019-05-16)

 • Är du en av vinnarna i vår tävling?

  Roligt att du och så många med dig gillar våra tävlingar!

Visa alla nyheter

Vårdförbundet Direkt

Ring oss och få råd och stöd om din anställning, ditt yrke och ditt medlemskap!

0771-420 420

Öppet vardagar: 08.00-18.00