Stockholm

Linnégatan 14, Box 55633
102 14 Stockholm
0771-420 420, växel info.stockholm@vardforbundet.se

Aktuellt

 • Delaktighet, engagemang och påverkan!

  Påverkan kan ske på många olika sätt. Som medborgare påverkar du till exempel samhällsutvecklingen genom att delta i val till kommun, landsting och riksdag. Genom att lägga din röst på ett politiskt parti gör du din röst hörd och bidrar till att staka ut en riktning för hur agendan för samhällsutvecklingen skall se ut.

 • Vi jobbar hårt för en bättre arbetsmiljö!

  Vi upplever stora brister i arbetsmiljön på många håll inom Stockholms läns landsting. Den mediala uppmärksamheten har varit stor senaste månaderna då julhelger i kombination med sjukdomsutbrott gjort situationen i akutsjukvården till ett krisläge.

 • Årsrapport 2016 för avdelning Stockholm

  Året har precis som många år innan präglats av den fortsatta bristen på våra fyra professioner. En brist som allt mer negativt påverkar vårdmiljön på våra arbetsplatser. Det tillkommer ständigt nya berättelser från kollegor, patienter och anhöriga där detta beskrivs.

 • Nytt år och nya chanser!

  Att få möjlighet att höja sin lön genom att få fördjupad kunskap, byta jobb eller vara en av de som kvalitetsutvecklar på arbetsplatsen är saker som vi gemensamt behöver agera kring och jobba vidare med som motpart. Både när vi diskuterar förutsättningarna för årets löneöversyn men också individuellt i varje val vi gör, varje dag du är på din arbetsplats.

Visa alla nyheter

Vårdförbundet Direkt

Ring oss och få råd och stöd om din anställning, ditt yrke och ditt medlemskap!

0771-420 420

Öppet vardagar: 08.00-18.00