Din roll, dina rättigheter och dina påverkansmöjligheter

Vi vill bjuda in dig som förtroendevald och skyddsombud till en heldag om din roll, dina rättigheter och dina påverkansmöjligheter.

Nu har du som förtroendevald och skyddsombud inom Vårdförbundet avdelning Södermanland en chans att vara med på en heldag med en av Sveriges främsta arbetsmiljöjurister och skyddsombudens ivrigaste supporter.

Maria Steinberg är docent i arbetsmiljörätt vid Örebro universitet. Hennes specialområde är arbetsrätt, särskilt om skyddsombudens rättsliga ställning och befogenheter. Meningen är att stärka dig i din skyddsombudsroll, ge energi och inspiration i arbetsmiljöarbetet.

När och var

Den 28 april kl. 8.30-16:30 på Mälarsjukhuset, Konferensrum Pandion, Kungsvägen 34, Eskilstuna

Anmälan

Anmäl dig senast den 21 april! Under utbildningsdagen bjuder Vårdförbundet på lunch samt kaffe och frukt. Ange ev. matallergier.

Information

Vid avdelning Södermanlands heldagar för förtroendevalda på arbetsplats möts förtroendevalda med facklig tid, förtroendevalda på arbetsplats tillika skyddsombud på arbetsplats och avdelningsstyrelsen för en dag med utbildning, erfarenhetsutbyte och nätverksskapande i fokus.

Som förtroendevald har du rätt att gå facklig utbildning med lön enligt lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen. Du söker ledighet med lön hos din närmste chef minst 14 dagar innan utbildningen. Den här sidan går att skriva ut och använda som program till arbetsgivaren.

Resor

Vårdförbundet ersätter resor till och från utbildningsorten. I fösta hand reser du med kollektivtrafik enligt Vårdförbundets resepolicy. Till originalbiljetter bifogas en reseräkning som redovisas i FLEX. Besöker du FLEX för första gången, kontakta din avdelning.

Vi ser fram emot att just du kommer och deltar!

Varmt välkomna!

Styrelsen avdelning Södermanland