Årets förtroendevald och skyddsombud

Styrelsen har utsett, efter nomineringar, vilka som är årets förtroendevald och skyddsombud. Uppvaktning sker inom kort. Stort grattis och tack för ert viktiga arbete!

Anna Karlsson, förtroendevald och skyddsombud på barnakuten, SUS Lund är utsedd till årets förtroendevald.

”Anna brinner för rättvisa och kämpar alltid om än i motvind i detta hårda klimat för alla ska ha rättvisa avtal och må bra på arbetet. Vill verkligen höja henne till skyarna för hon gör ett sånt bra jobb!”

”Anna kämpar hårt för att styra upp och förbättra förutsättningarna för att vi sjuksköterskor ska kunna utföra vårt yrke på bästa sätt.”


Christina Källman, förtroendevald och skyddsombud i Malmö kommun inom hemsjukvården Arenan, är utsedd till årets skyddsombud.

”Trots motstånd och hårda ord, tvister och bristande ledarskap, verkar hon engagerat, envist, professionellt och korrekt i sitt mandat och uppdrag som skyddsombud. Har en enorm förmåga att skilja på sak och person vilket varit en styrka och tillgång i rådande situation på arbetsplatsen.

Christina har en förmåga att tidigt se behov av förbättringar i arbetsmiljön, både den fysiska och psykosociala. Under Covid pandemin har hon med stor kunskap tagit ansvar för förbättring för att minska smittspridningen på arbetsplatsen, mot vårdgrannar och i samhället och förmedlat detta till sina kollegor. Arbetar målinriktat, strategiskt och systematiskt och med ett enormt engagemang i sitt uppdrag som skyddsombud.

Håller sig kontinuerligt uppdaterad och eftersöker ny kunskap t ex i lag o avtal och under pandemin Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Har envist eftersträvat att kunna följa Malmö stads samverkansavtal. Christina har en övergripande helhetssyn både för kollegor, arbetsplatsen, vårdgrannar och samhället.

Christina har också ett stort engagemang och en övergripande helhetssyn i Vårdförbundets politik, ett mycket gott samarbete med huvudskyddsombud i Malmö stad och driver Vårdförbundets frågor engagerat.”

 

Marie Johansson, förtroendevald och skyddsombud Region Skåne inom ambulansen i distrikt 3 Helsingborg, är utsedd till årets skyddsombud.

”Marie visar återkommande om vikten av en god arbetsmiljö för medlemmarna. Genom att ständigt vara delaktig i verksamheten ser Marie de situationer som påverkar det dagliga arbetet.

Marie använder sin kunskap och erfarenhet för att i dialog med arbetsgivaren lyfta problem och frågeställningar mot goda möjligheter till värdefulla beslut för medarbetarna ur arbetsmiljösynpunkt.”