Skriv en motion till Skånes årsmöte 2019

Två personer sitter vid bord och har möte, väska, vatten, glas, kaffe, mobil, telefon, anteckning, penna, hand, händer, skriva, planering, papper, ipad, padda, planer

En motion är ett förslag från dig som medlem eller grupp av medlemmar, som du/ni vill att Vårdförbundet ska ta ställning till. Det kan vara en idé om något som du vill att Vårdförbundet arbetar vidare med, men det kan också vara något som du tycker att Vårdförbundet hittills inte gjort bra och därför önskar förändra.

Vill du påverka vad Vårdförbundet ska jobba med? Skicka in en motion till avdelning Skånes årsmöte den 25 september. Sista datum för att skicka in motion var den 18 augusti. 

Kom ihåg att det dessutom finns möjlighet för dig som medlem att lämna förslag till avdelningsstyrelsen året runt.

Tips när du skriver en motion:

Inventera och reflektera

Börja med att inventera det område där du vill skriva en motion. 
Varför är det en viktig fråga för dig?
Vad skulle ett beslut innebära för konsekvenser?
Vem påverkas?

Du vet nu vad du vill göra, vilken förändring du vill föreslå. Men alla kommer inte att hålla med. Stanna upp och sätt dig in i vad det finns för motargument för din sak. När du hittat de tre viktigaste argumenten mot din fråga, försök hitta svaren på dessa motargument.

Formulera

Skriv en titel/rubrik som beskriver ärendet.
Gör en kort bakgrundsbeskrivning med den bakgrundsfakta du hittat.
Skriv ditt förslag.
Formulera det du vill i att-satser. Tänk på att endast ha ett yrkande i varje att-sats och att de ska gå att besvara med ja eller nej.

Läs igenom ditt förslag noga. Låt en vän läsa med kritiska ögon. Är det tydligt vad du vill? Slipa på ditt förslag utifrån den feedback du får.

Skicka in

Genom att fylla i formuläret nedan och tryck på skicka-knappen.

Vad händer med motionen?

Efter att motionen kommit in till styrelsen kommer den att diskuteras och styrelsen beslutar hur de ställer sig till motionen. En styrelseledamot får därefter i uppdrag att formulera ett svar med bakgrund och motivering till beslut. Om något känns oklart i motionen kommer styrelseledamoten att höra av sig till dig för förtydligande.

Alla motioner och styrelsens svar publiceras på hemsidan 14 dagar innan årsmötet.

Under årsmötet behandlas motionen och alla får möjlighet att yttra sig innan medlemmarna på mötet tar beslut. Beslutet blir ett av följande:

  • Bifall, vilket innebär att motionen ska genomföras.
  • Avslag, vilket innebär att motionen inte genomförs.
  • Anses besvarad, vilket innebär att Vårdförbundet redan arbetar med frågan antingen på lokal eller nationell nivå eller att det är en fråga som ligger utanför vårt mandat att arbeta med.

Har du/ni svårt att formulera yrkandena? Ta gärna kontakt med avdelningsstyrelsen