Möte med region Skånes politiker

I veckan möttes Vårdförbundet avdelning Skånes styrelse och Region Skånes politiker för en givande och livlig dialog.

Som känt har Vårdförbundet gått in i sin första "riktiga" avtalsrörelse på åtta år. Även om förhandlingarna sker centralt behöver lokalavdelningar arbeta för att öka förståelsen för Vårdförbundets yrkanden i lokalt. Detta för att skapa så bra förutsättningar för våra huvudförhandlare som möjligt.

Styrelsens mål är att föra samma dialog även med kommunernas politiker eftersom många Skånska kommuner tyvärr halkar efter i fråga om hälsosamma arbetstider, återhämtning och ett hållbart yrkesliv.