Förtroendevald i Östergötland

Information och material till dig som är förtroendevald på arbetsplats i Östergötland

Som förtroendevald i Vårdförbundet har du ett viktigt uppdrag. Du har stort inflytande både på din arbetsplats och i Vårdförbundet. Tillsammans med medlemmarna på din arbetsplats har du möjlighet att påverka i frågor som rör arbetsmiljö, villkor, yrket och vårdens utveckling. Som förtroendevald är du också skyddsombud. Uppdraget ger dig en betydande roll i det lokala arbetsmiljöarbetet.

Du får kontinuerlig utveckling i form av utbildningar, seminarier och träffar för förtroendevalda. Att vara förtroendevald är både roligt och utvecklande. Du lär dig mycket om verksamheten och knyter många värdefulla kontakter inom organisationen.

Datum för aktiviteter och utbildningar 2020

Guldkantsdag för förtroendevalda - inspiration och föreläsningar med Anders Ekholm och Nina Rung.

 • 21 april

Facklig grundutbildning Dag 1

 • 9 januari
 • 13 februari
 • 3 mars
 • 31 mars
 • 28 april
 • 1 september
 • 1 oktober
 • 29 oktober
 • 17 november
 • 15 december

Facklig grundutbildning dag 2-4 

 • 14-16 januari
 • 25-27 februari
 • 17-19 mars
 • 14-16 april
 • 12-14 maj
 • 15-17 september
 • 6-8 oktober
 • 10-12 november
 • 1-3 december

Facklig temautbildning - tema arbetstider

 • 25 november
 • 26 november

Nätverksträffar för förtroendevalda i region och kommuner

 • 4 februari
 • 5 februari
 • 10 februari
 • 11 februari
 • 12 februari
 • 18 februari

Arbetsmiljöutbildning för förtroendevalda i privat sektor

 • 12 mars

I Aktiviteter och utbildningar hittar du information och anmälan till utbildningarna och andra aktiviteter.

Hur går det till att bli förtroendevald?

Här hittar du information om hur det går till när en ny förtroendevald ska väljas på arbetsplatsen samt valblankett. Den förtroendevalda som väljs är tillika skyddsombud. I Östergötland är det fasta mandatperioder. Nuvarande mandatperiod pågår fram till 2022-09-30.

Uppdraget kan anmälas  direkt här på webben.

Information till dig som är förtroendevald på arbetsplats