Dags att välja förtroendevald på arbetsplatsen

För de förtroendevalda som valts innan 1 januari 2019 går mandatperioden ut den 30 september 2019. För att bibehålla möjligheten att påverka med mandat från Vårdförbundet behöver ni förrätta ett förtroendeval innan dess.

Hur skulle du vilja att arbetslivet ser ut? Vad skulle kunna vara bättre på din
arbetsplats? Vilka frågor tycker du att Vårdförbundet ska driva? Om du har en åsikt är det en bra början till ett engagemang!

Mandatet tar slut - val måste hållas!

För de förtroendevalda som valts innan 1 januari 2019 går mandatperioden ut den 30 september 2019. För att bibehålla möjligheten att påverka med mandat från Vårdförbundet behöver ni hålla ett medlemsmöte med förtroendeval innan dess.  Nästa mandatperiod sträcker sig till och med 2022-09-30.

Varför är det viktigt att ha en förtroendevald på arbetsplats?

Att ha en förtroendevald är viktigt! Som fackligt förtroendevald kan du göra stora insatser för dig och dina arbetskamrater. Tillsammans har ni möjlighet att påverka i frågor som rör arbetsmiljö, villkor, yrket och vårdens utveckling. Dessutom lär du dig mycket om verksamheten och knyter många värdefulla kontakter inom organisationen.

Som förtroendevald på arbetsplatsen i Vårdförbundet är du också skyddsombud. Uppdraget som skyddsombud är reglerat i lag och ger dig en betydande roll i det lokala arbetsmiljöarbetet.

På många arbetsplatser finns idag en förtroendevald, men det
finns också arbetsplatser som saknar detta. Risken är då stor att ni missar viktiga
möjligheter att påverka på arbetsplatsen samt värdefullt stöd och information från
Vårdförbundet. Så val av en eller flera förtroendevalda på arbetsplatsen har stor
betydelse.

Kunskap är en grundförutsättning för att du ska kunna påverka arbetsmiljön och utvecklingen på din arbetsplats. Alla nya förtroendevalda i Vårdförbundet erbjuds en certifierad utbildning som består av tre delar; introduktion (en dag), grundutbildning (tre dagar) och temautbildningar.

Val av förtroendevald på arbetsplats