Uppskattade dagar för skolsköterskor i Östergötland

Under höstlovet träffades länets skolsköterskor för att utbyta erfarenheter och höra en föreläsning om samtal om övervikt med barn av Anette Ekqvist, en av grundarna av föreningen Brännpunkten och metoden MittBpSamtal.

Sammanlagt över 50 av länets skolsköterskor träffades på de numera traditionsenliga skolsköterskedagarna på höstlovet. Ett mycket uppskattat arrangemang där skolsköterskor, som vanligtvis är ensamma i sin profession på arbetsplatsen, får chansen att träffa andra i samma roll för nätverkande, få information från Vårdförbundet och en inspirerande föreläsning i ett aktuellt ämne.

I år handlade föreläsningen om samtal kring övervikt hos barn, något som skolsköterskor står inför då och då. Ett samtal som är känsligt och inte är helt enkelt att föra. Anette Ekqvist är en av grundarna till föreningen Brännpunkten som tagit fram en metod för denna typ av samtal. MittBpSamtal är ett enkelt verktyg för att fånga problematiken kring specifikt övervikt och fetma hos barn och leda motivationsarbetet mot de livsstilsförändringar som krävs.

Några ord från deltagarna:

"Jag vill att det ska ordnas även nästa år!"

"Det är så bra att få träffa andra skolsköterskor från övriga länet och får möjlighet att dela erfarenheter med varandra"

"Jättebra dag, och föreläsningen gav många bra tips"