Årets löneöversyner i hela Östergötland äntligen klara!

Pengar i en burk och i tre staplar

I både Regionen och flera kommuner har översynen varit utdragen på grund av andra fackförbunds löneavtal men framför allt på grund av pandemin. Vårdförbundet kan bara beklaga detta eftersom vi varit arbetsgivaren till lags utifrån vårt perspektiv och försökt få till stånd överläggningar och lönebesked enligt de tidsspann vi brukar förhålla oss till.

Vi kan konstatera att begreppet särskilt yrkesskicklig börjar bli känt hos medlemmar och chefer. Vi kan också se satsningar utifrån vårt avtal, där särskild yrkesskicklighet, erfarenhet och specialistkompetens ska prioriteras. Målet är en ökad lönespridning och möjlighet att göra lönekarriär i yrket över tid.

Vårdförbundets medlemmar i Östergötland har höjt sina lönenivåer genom att flera kommuner har valt att skjuta till extrapengar och att Regionen satsade 40 miljoner på grundlöner särskilt yrkesskickliga. Det här höjer våra lönenivåer och det är långsiktiga satsningar eftersom mer pengar in i systemet är något som alla medlemmar tjänar på.  På de arbetsplatser det har fungerat väl har skickliga medarbetare och chefer tagit ansvar och följt våra överenskommelser, gjort kloka bedömningar och vågat satsa och prioritera. Men många känner sig dessvärre hindrade i det man vill göra.

Lön kommer alltid vara en källa till engagemang, ilska, glädje, besvikelse med mera. Det är arbetsgivarens uppdrag att sätta lön. Den lönesättande chefen gör en subjektiv bedömning vid individuell lönesättning. Bedömningen görs utifrån lönekriterier och verksamhetens mål, samt vår individuella utveckling och bedömningen utifrån särskilt yrkesskicklighet.

Att ha en fungerande lokal process och jobba med individuell lön och differentierad lönesättning är både arbetsgivarens och Vårdförbundets mål. Lönesättning ställer krav på chefer och medarbetare att vara pålästa i våra avtal och våra lokala överenskommelser. I avtalet finns flera skall-krav och en tydlighet som vi jobbar vidare med för att nå avtalets mål: lönekarriär i yrket över tid och ökad lönespridning i respektive yrke.


Vad kan du som medlem göra?

Du kan vara påläst på vårt avtal samt det lokala protokoll som gäller hos dig och som skickas ut efter den överläggning som vi har i varje kommun och i regionen. Se till att du har en mailadress som fungerar, detta registrerar du på Vårdförbundets web när du loggar in. Du kan kontakta din förtroendevalda och/eller coach och få stöd och råd inför löneöversyn men också för att ge synpunkter och ställa frågor kring lokala processen.

Coachernas kontaktuppgifter hittar du här!

Hur går vi till väga inför 2021?

Snart är det vinter och då drar processerna inför lön 2021 igång igen i varje kommun och i Regionen. Inför detta gör styrelsen i avd Östergötland tillsammans med förtroendevalda en analys av löneåret 2020. Vad har fungerat bra och mindre bra? Vilka styrkor och svagheter ser vi med avtalet HÖK19? Hur kan vi använda HÖK19 för att öka löneutvecklingen för Vårdförbundets medlemmar? 

Har du funderingar eller frågor? Kontakta gärna - Styrelsen i avdelningen Östergötland!  


Utfall i procent hos respektive arbetsgivare:
Region Östergötland:
Yrkesskickliga: 3,30%
Särskilt yrkesskickliga: 7,70%
Totalt utfall: 4,80%

Totalt utfall kommunerna:

Boxholms kommun 2,14%
Finspångs kommun 3,69%
Kindas kommun 3,30%
Linköpings kommun 2,50%
Motala kommun 2,38%
Mjölby kommun 3,67%
Norrköpings kommun 2,50%
Söderköpings kommun 2,09%
Vadstena kommun 2,20%
Valdemarsviks kommun 2,40%
Ydre kommun 3,90%
Åtvidabergs kommun 2,46%
Ödeshögs kommun 2,60%