Vi påverkar

I höst, närmare bestämt den 9 september är det val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. Vi i Vårdförbundet Örebro jobbar hårt för att lyfta våra frågor till politikerna inför valet.

Det gör vi genom att träffa politiker i olika möten bland annat frukostmöten där vi diskuterar våra frågor och lyfter reformförslag för en Vård i världsklass – för alla.

Vi ordnar vårdvandringar där politiker får följa med våra förtroendevalda ut i verksamheterna för att träffa er medlemmar och höra hur er vardag ser ut.

Vi erbjuder också politiker konceptet "Gå en dag i mina skor", då får politiker möjlighet att följa med en av er medlemmar på ett helt eller del av ett arbetspass.

Under Örebro Pride kommer vi uppvakta politiker i Pridepark och så snart valstugorna öppnar kommer vi besöka dem för att diskutera våra frågor.

I Vårdförbundets valmanifest "Vård i världsklass – för alla" ger vi konkreta reformförslag på hur vi ska nå dit, till en Vård i världsklass – för alla.

Vår nollvision säger att

  • Ingen ska dö i kö
  • Ingen ska falla mellan stolarna
  • Ingen ska nekas att föda i Sverige
  • Ingen ska nekas vård i Sverige
  • Ingen ska bli sjuk av att vårda andra

Vi är övertygade om att vägen dit går via en hälsosam arbetsmiljö för personalen.

Har du några frågor om hur vi jobbar inför valet eller vill få med dig en politiker på ett arbetspass hör av dig via info.orebro@vardforbundet.se.

Relaterat material

Här finner du vårt valmanifest i sin helhet samt kan läsa mer om hur vi jobbar inför valet.