Ledarskap och medarbetarskap under pressade förhållanden - en föreläsning av Robert Karjel

Den 26 mars bjuder vi in till vårens första TCO-föreläsning. Vi får lyssna till en spännande föreläsning med Robert Karjel. Robert är hyllad författare, stridspilot, överstelöjtnant i försvaret och utsedd till årets talare.

Robert har lett räddningsinsatser vid Estoniakatastrofen, bekämpat pirater i Adenviken och på uppdrag av FN och EU byggt upp en division räddningshelikoptrar i Afghanistan.

Som stridspilot och överstelöjtnant har Robert flera gånger byggt upp och lett organisationer som på kort tid har klarat "det omöjliga" under extrema förhållanden.

Idag föreläser Robert Karjel om att bygga framgångsrika organisationer genom att väcka individernas egen, inre drivkraft och vilja att ta ansvar för att uppnå något stort tillsammans med andra – trots osäkerhet, rädsla och yttre hinder.

Läs mer och anmäl dig via portalen Aktiviteter och utbildningar.

Varmt välkomna!