Tack för en givande medlemskväll!

Cirka 300 medlemmar kom till Vårdförbundets medlemskväll för att mingla, informeras och se den Oscarsnominerade filmen Lady Bird.

Kvällen började med att  ordförande Ann-Sofie Gustavsson informerade om vårt kollektivavtal HÖK 16 som börjat gälla från 1 april -18.

Årets lönerevision berördes också.

Vi gjorde en undersökning om vilken fråga medlemmarna tyckte var viktigast. Inte oväntat sågs lönefrågan som den viktigaste.

Vidare pratade vi också om vikten av att vara många medlemmar för att kunna påverka våra villkor.

Tack alla medlemmar för en trevlig kväll!