Inkomna nomineringar

Här hittar du de kandidater som blivit nominerade till uppdrag. När vi får den personliga presentationen från den nominerade kommer dessa att vara synliga när du klickar på namnet.

Nominerade till avdelningsordförande

Elisabeth Lindblad

Nominerade till vice avdelningsordförande

Karin Jonsson

Lena Vennberg

Nominerade till styrelseledamot

Erik Kalander

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har varit en förtroendevald i Norrbottens avdelningsstyrelse sedan mars 2020. Jag har ett engagemang i att utveckla förutsättningarna för personal/medlemmar i Vårdförbundet att trivas på sina arbetsplatser i sina professioner. Under det senaste året har jag lärt känna utmaningar och förutsättningar i Malmfälten och Region Norrbotten. Utifrån de erfarenheterna har jag vissa uppsatta målsättningar som jag arbetar långsiktigt med.

Mina viktigaste frågor är

Arbetsmiljö. Inflytande och möjlighet till påverkan. Tillsammans är vi starka, hur blir det möjligt att fullgöra sitt uppdrag lokala förtroendeuppdrag på bästa sätt i nätverk av andra förtroendevalda.

Min bakgrund är

Klar sjuksköterska 2003. Arbetat i kommun och Region. Aktiv i föreningar så länge jag kan minnas. Ledande positioner i styrelse i idrottsförening, bostadsrättsförening mm. Ledare för barn och ungdomar i idrott. Uppvuxen i byn Lansjärv och fortsätter att älska skog och mark som det fanns gott om under uppväxten. Tar chansen att vara i skogen i olika former så ofta som möjligt.

Mina främsta styrkor är

Kommunikativ, målinriktad, lyhörd och nyfiken. Intressant och lärorikt att leda och lära sig och andra, kul med pedagogik och kommunikation.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Slår gärna ett slag för; fysisk aktivitet i naturen. Ledare för barn och ungdomar i idrott. Uppvuxen i byn Lansjärv och fortsätter att älska skog och mark som det fanns gott om under uppväxten. Tar chansen att vara i skogen i olika former så ofta som möjligt. Sambo och två härliga barn är glädje varje dag!

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Liksom idag arbetsmiljö. Rätt lön för kompetens. Tydlig och bra kommunikation kring OSA och stöd från närmsta chef.  "Rätt" lön för kompetens. Inflytande, möjlighet att verksamhetsnära kunna vara med och utveckla.

 

 

Gunilla Hallman

Hanna-Marie Harr

Johanna Myrhaug

Karin Jonsson

Lena Vennberg

Maria Almqvist

Marianne Rönnquist

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag vill fördjupa mig i det fackliga uppdraget. Känns intressant och spännande.

Mina viktigaste frågor är

Högre lön och högre status för yrkesskicklighet och erfarenhet i patientnära arbete. Viktigt!

Min bakgrund är

Narkossköterska sedan 2008.

Mina främsta styrkor är

Allmänbildad, vetgirig, engagerad och diplomatisk.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Att det är vi sjuksköterskor som ÄR vården!

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Att kunna göra lönsam karriär i patientnära arbete.

 

Nadja Ståhl

Therese Drugge

Nominerade till kongressombud

Camilla Eriksson Sundberg

Elisabeth Lindblad

Erik Kalander

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har varit en förtroendevald i Norrbottens avdelningsstyrelse sedan mars 2020. Jag har ett engagemang i att utveckla förutsättningarna för personal/medlemmar i Vårdförbundet att trivas på sina arbetsplatser i sina professioner. Under det senaste året har jag lärt känna utmaningar och förutsättningar i Malmfälten och Region Norrbotten. Utifrån de erfarenheterna har jag vissa uppsatta målsättningar som jag arbetar långsiktigt med.

Mina viktigaste frågor är

Arbetsmiljö. Inflytande och möjlighet till påverkan. Tillsammans är vi starka, hur blir det möjligt att fullgöra sitt uppdrag lokala förtroendeuppdrag på bästa sätt i nätverk av andra förtroendevalda.

Min bakgrund är

Klar sjuksköterska 2003. Arbetat i kommun och Region. Aktiv i föreningar så länge jag kan minnas. Ledande positioner i styrelse i idrottsförening, bostadsrättsförening mm. Ledare för barn och ungdomar i idrott. Uppvuxen i byn Lansjärv och fortsätter att älska skog och mark som det fanns gott om under uppväxten. Tar chansen att vara i skogen i olika former så ofta som möjligt.

Mina främsta styrkor är

Kommunikativ, målinriktad, lyhörd och nyfiken. Intressant och lärorikt att leda och lära sig och andra, kul med pedagogik och kommunikation.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Slår gärna ett slag för; fysisk aktivitet i naturen. Ledare för barn och ungdomar i idrott. Uppvuxen i byn Lansjärv och fortsätter att älska skog och mark som det fanns gott om under uppväxten. Tar chansen att vara i skogen i olika former så ofta som möjligt. Sambo och två härliga barn är glädje varje dag!

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Liksom idag arbetsmiljö. Rätt lön för kompetens. Tydlig och bra kommunikation kring OSA och stöd från närmsta chef.  "Rätt" lön för kompetens. Inflytande, möjlighet att verksamhetsnära kunna vara med och utveckla.

 

 

Gunilla Hallman

Johanna Myrhaug

Karin Jonsson

Lena Vennberg

Maria Almqvist

Nominerade till avdelningsvalberedare

Martina Rydslätt