Inkomna nomineringar

Här hittar du de kandidater som blivit nominerade till uppdrag. När vi får den personliga presentationen från den nominerade kommer dessa att vara synliga när du klickar på namnet.

Nominerade till avdelningsordförande

Elisabeth Lindblad

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag är driven, engagerad och har medlemmarna i focus.

Mina viktigaste frågor är

Rätt värderad i vårt yrke både vad gäller lön och kompetens. Rena arbetsmiljöfrågor, hur vi ska orka med att arbeta ett helt yrkesliv.

Min bakgrund är

Jag har legitimerad barnmorska sen mer än 20 år. Suttit i avd. styrelsen sen 2016 och lika länge som vice ordförande.

Mina främsta styrkor är

Orädd, påläst och driven. 

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

En föreningsmänniska i hela mitt liv, alltid jobbat ideellt.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Kompetensbrist, hur orka arbeta ett helt yrkesliv, rätt värderade, arbetsmiljöfrågor - vi ska inte bli sjuka av den allt mer pressade arbetssituationen på jobbet.

Nominerade till vice avdelningsordförande

Karin Jonsson

Lena Vennberg  - kandidatur återtagen 

Nominerade till styrelseledamot

Erik Kalander

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har varit en förtroendevald i Norrbottens avdelningsstyrelse sedan mars 2020. Jag har ett engagemang i att utveckla förutsättningarna för personal/medlemmar i Vårdförbundet att trivas på sina arbetsplatser i sina professioner. Under det senaste året har jag lärt känna utmaningar och förutsättningar i Malmfälten och Region Norrbotten. Utifrån de erfarenheterna har jag vissa uppsatta målsättningar som jag arbetar långsiktigt med.

Mina viktigaste frågor är

Arbetsmiljö. Inflytande och möjlighet till påverkan. Tillsammans är vi starka, hur blir det möjligt att fullgöra sitt uppdrag lokala förtroendeuppdrag på bästa sätt i nätverk av andra förtroendevalda.

Min bakgrund är

Klar sjuksköterska 2003. Arbetat i kommun och Region. Aktiv i föreningar så länge jag kan minnas. Ledande positioner i styrelse i idrottsförening, bostadsrättsförening mm. Ledare för barn och ungdomar i idrott. Uppvuxen i byn Lansjärv och fortsätter att älska skog och mark som det fanns gott om under uppväxten. Tar chansen att vara i skogen i olika former så ofta som möjligt.

Mina främsta styrkor är

Kommunikativ, målinriktad, lyhörd och nyfiken. Intressant och lärorikt att leda och lära sig och andra, kul med pedagogik och kommunikation.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Slår gärna ett slag för; fysisk aktivitet i naturen. Ledare för barn och ungdomar i idrott. Uppvuxen i byn Lansjärv och fortsätter att älska skog och mark som det fanns gott om under uppväxten. Tar chansen att vara i skogen i olika former så ofta som möjligt. Sambo och två härliga barn är glädje varje dag!

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Liksom idag arbetsmiljö. Rätt lön för kompetens. Tydlig och bra kommunikation kring OSA och stöd från närmsta chef.  "Rätt" lön för kompetens. Inflytande, möjlighet att verksamhetsnära kunna vara med och utveckla.

 

 

Gunilla Hallman

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

För att jag är engagerad och vill arbeta för medlemmarna. Jag vill skapa förståelse för fackligt arbete och vad vi kan åstadkomma.

Mina viktigaste frågor är

Att våra fyra professioner ska få en högre status så att vi blir rätt värderade och får en lön därefter. Även att vi ska orka ett helt yrkesliv, dvs vi måste få en bra arbetsmiljö med tillräcklig kompetens.

Min bakgrund är

Leg. biomedicinsk analytiker sedan 1982. Har varit en föreningsmänniska sedan skoltiden och även suttit i avdelningsstyrelsen en period tidigare, 2004-2006.

Mina främsta styrkor är 

Jag är engagerad i fackliga frågor och är inte rädd att påtala felaktigheter eller att stå för min åsikt.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag har arbetat med vård privat och i offentlig sektor vilket gett mig bra erfarenheter. Då jag arbetat på olika arbetsplatser har jag träffat många människor som lärt mig mycket både som människa och i yrket.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Lön och löne-utveckling eftersom den frågan går arbetet sakta med eftersom arbetsgivaren inte förstår att de måste börja värdera på ett annat sätt än idag. Arbetsmiljön är en annan fråga som vi fortsatt kommer att få arbeta med.

Hanna-Marie Harr

Johanna Myrhaug - Kandidatur återtagen

Karin Jonsson

Lena Vennberg

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

För att jag vill fortsätta arbeta för bättre villkor för Vårdförbundets medlemmar i Norrbotten. Jag har mer att ge i mitt uppdrag och kan bidra med erfarenhet och kunskap i styrelsen.

Dessutom tillhör jag själv de yngre medlemmarna och hoppas kunna inspirera fler unga att engagera sig i det fackliga arbetet.

Mina viktigaste frågor är

Arbetsmiljö - att våra medlemmar ska få de förutsättningar som krävs för att kunna må bra på jobbet och inte riskera ohälsa på grund av arbetet. Lön - rätt värdering av vår kompetens och en god löneutveckling under hela yrkeslivet.

Min bakgrund är

Legitimerad sjuksköterska sedan 2014 med nuvarande anställning i primärvården i Luleå. Har även jobbat en period inom kommunal hemsjukvård.

Engagemanget i Vårdförbundet har funnits sedan studietiden och jag har haft olika uppdrag i förbundet; styrelseledamot i Vårdförbundet student, förtroendevald på arbetsplats och styrelseledamot i avd. Dalarna.

Sedan 2017 är jag styrelseledamot i avd. Norrbotten och sedan 2018 Nationell Förbundsvalberedare.

Mina främsta styrkor är

Driven och engagerad med ett stort intresse för fackliga frågor. Kan uttrycka mig på ett tydligt sätt och skapa relationer.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Vid sidan av arbetet brukar jag läsa universitetskurser, tillexempel arbetsrätt, arbetsmiljö och ledarskap. 

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Jag tror att det kommer vara ganska lika frågor som idag som kommer vara viktiga även om fem år - lön, arbetsmiljö och arbetstider. Kanske en ökad efterfrågan att kunna påverka sin egen situation i olika frågor och vilka villkor som ska gälla. För Vårdförbundet kommer det vara viktigt att fortsätta rekrytera medlemmar för att vara ett starkt förbund.

 

Maria Almqvist

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

För att jag har ett engagemang för fackliga frågor, har motivation, är lyhörd och lägger ett stort fokus på medlems värde.  Jag tycker det är självklart att möta, lyssna, stödja och föra dialog med medlemmar i verksamheterna men även att stödja och motivera förtroendevalda i sin roll. För mig är det av stor vikt att de frågor som vårdförbundets medlemmar anser vara viktiga ska vara i fokus för hur styrelsen arbetar med stöd av vårdförbundets politik. Jag vill vara med i att förbättra medlemmars villkor och skapa goda förutsättningar i arbetslivet genom påverkan. I och med att jag har varit ledamot under en tid så har jag har goda kunskaper i fackligt arbete med ett inarbetat kontaktnät både inom region och kommun.

Mina viktigaste frågor är

Villkor, arbetsmiljöfrågor och lön. Vårdförbundets medlemsgrupper måste få en bättre löneutveckling, såväl ingångslöner som livslön. Det ska vara attraktivt och löna sig att arbeta inom vårdförbundets yrkesgrupper, och vi ska kunna arbeta hållbart genom yrkeslivet.

Min bakgrund är

Jag har arbetat som röntgensjuksköterska sedan 2005 och varit förtroendevald tillika skyddsombud på min arbetsplats vid Kalix sjukhus. Sedan våren 2017 haft uppdrag som ledamot i avd styrelsen och huvudskyddsombud för Kalix/Östra Norrbotten. Jag deltog i kongressen 2018 som kongressombud och jag fick där vara delaktig och fatta beslut om vad Vårdförbundet är och vilka olika mål vi ska ha i förbundet. Hade även ett uppdrag åt vårdförbundet Norrbotten under en kort period 2015 med att sammanställa all övertid för verksamheter med beredskap.  Jag har under hela mitt yrkesliv på något sätt arbetat inom vården, min resa har varit lång till där jag är idag men viljan att vara delaktig och påverka har alltid funnits.

Mina främsta styrkor är

Lyfter blicken och ser möjligheter snarare än hinder, god lyssnare av andras åsikter, diplomatisk, tålmodig och  arbetar strukturerat.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

I mitt fackliga uppdrag har jag pratat, stöttat och mött otaliga medlemmar både enskilt, på arbetsplatser och i utbildnings forum. Känt på både stora och små utmaningar och genom den kunskapen och erfarenhet har det gett mig förmåga att vara lyhörd, tänka utanför boxen och kunna se möjligheter och genom detta driva sakfrågor framåt med både arbetsgivare och politiker.  Det är viktigt att ha både korta och långsiktiga mål, fackligt arbete är tålmodigt, går bitvis långsamt men det går att påverka och förändra, tillsammans blir vi starka.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Arbetsmiljöfrågor, yrkesutveckling, lönen kommer vara det centrala om inte än större än idag. Villkor måste förbättras för ett hållbart yrkesliv såsom normen av arbetstid, hälsosamma schema. Förändringar kommer att ske inom vården och samhället och hur förändras medlemmarnas förutsättningar i och med detta?

Marianne Rönnquist

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag vill fördjupa mig i det fackliga uppdraget. Känns intressant och spännande.

Mina viktigaste frågor är

Högre lön och högre status för yrkesskicklighet och erfarenhet i patientnära arbete. Viktigt!

Min bakgrund är

Narkossköterska sedan 2008.

Mina främsta styrkor är

Allmänbildad, vetgirig, engagerad och diplomatisk.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Att det är vi sjuksköterskor som ÄR vården!

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Att kunna göra lönsam karriär i patientnära arbete.

 

Nadja Ståhl - Kandidatur återtagen

Therese Drugge

Nominerade till kongressombud

Camilla Engström-Degerlund

Camilla Eriksson Sundberg - kandidatur återtagen

Elisabeth Lindblad

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag är driven, engagerad och har medlemmarna i focus.

Mina viktigaste frågor är

Rätt värderad i vårt yrke både vad gäller lön och kompetens. Rena arbetsmiljöfrågor, hur vi ska orka med att arbeta ett helt yrkesliv.

Min bakgrund är

Jag har legitimerad barnmorska sen mer än 20 år. Suttit i avd. styrelsen sen 2016 och lika länge som vice ordförande.

Mina främsta styrkor är

Orädd, påläst och driven. 

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

En föreningsmänniska i hela mitt liv, alltid jobbat ideellt.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Kompetensbrist, hur orka arbeta ett helt yrkesliv, rätt värderade, arbetsmiljöfrågor - vi ska inte bli sjuka av den allt mer pressade arbetssituationen på jobbet.

Erik Kalander

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har varit en förtroendevald i Norrbottens avdelningsstyrelse sedan mars 2020. Jag har ett engagemang i att utveckla förutsättningarna för personal/medlemmar i Vårdförbundet att trivas på sina arbetsplatser i sina professioner. Under det senaste året har jag lärt känna utmaningar och förutsättningar i Malmfälten och Region Norrbotten. Utifrån de erfarenheterna har jag vissa uppsatta målsättningar som jag arbetar långsiktigt med.

Mina viktigaste frågor är

Arbetsmiljö. Inflytande och möjlighet till påverkan. Tillsammans är vi starka, hur blir det möjligt att fullgöra sitt uppdrag lokala förtroendeuppdrag på bästa sätt i nätverk av andra förtroendevalda.

Min bakgrund är

Klar sjuksköterska 2003. Arbetat i kommun och Region. Aktiv i föreningar så länge jag kan minnas. Ledande positioner i styrelse i idrottsförening, bostadsrättsförening mm. Ledare för barn och ungdomar i idrott. Uppvuxen i byn Lansjärv och fortsätter att älska skog och mark som det fanns gott om under uppväxten. Tar chansen att vara i skogen i olika former så ofta som möjligt.

Mina främsta styrkor är

Kommunikativ, målinriktad, lyhörd och nyfiken. Intressant och lärorikt att leda och lära sig och andra, kul med pedagogik och kommunikation.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Slår gärna ett slag för; fysisk aktivitet i naturen. Ledare för barn och ungdomar i idrott. Uppvuxen i byn Lansjärv och fortsätter att älska skog och mark som det fanns gott om under uppväxten. Tar chansen att vara i skogen i olika former så ofta som möjligt. Sambo och två härliga barn är glädje varje dag!

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Liksom idag arbetsmiljö. Rätt lön för kompetens. Tydlig och bra kommunikation kring OSA och stöd från närmsta chef.  "Rätt" lön för kompetens. Inflytande, möjlighet att verksamhetsnära kunna vara med och utveckla.

 

 

Gunilla Hallman

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

För att jag är engagerad och vill arbeta för medlemmarna. Jag vill skapa förståelse för fackligt arbete och vad vi kan åstadkomma.

Mina viktigaste frågor är

Att våra fyra professioner ska få en högre status så att vi blir rätt värderade och får en lön därefter. Även att vi ska orka ett helt yrkesliv, dvs vi måste få en bra arbetsmiljö med tillräcklig kompetens.

Min bakgrund är

Leg. biomedicinsk analytiker sedan 1982. Har varit en föreningsmänniska sedan skoltiden och även suttit i avdelningsstyrelsen en period tidigare, 2004-2006.

Mina främsta styrkor är 

Jag är engagerad i fackliga frågor och är inte rädd att påtala felaktigheter eller att stå för min åsikt.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag har arbetat med vård privat och i offentlig sektor vilket gett mig bra erfarenheter. Då jag arbetat på olika arbetsplatser har jag träffat många människor som lärt mig mycket både som människa och i yrket.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Lön och löne-utveckling eftersom den frågan går arbetet sakta med eftersom arbetsgivaren inte förstår att de måste börja värdera på ett annat sätt än idag. Arbetsmiljön är en annan fråga som vi fortsatt kommer att få arbeta med.

Johanna Myrhaug - Kandidatur återtagen

Karin Jonsson

Lena Vennberg

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

För att jag vill fortsätta arbeta för bättre villkor för Vårdförbundets medlemmar i Norrbotten. Jag har mer att ge i mitt uppdrag och kan bidra med erfarenhet och kunskap i styrelsen.

Dessutom tillhör jag själv de yngre medlemmarna och hoppas kunna inspirera fler unga att engagera sig i det fackliga arbetet.

Mina viktigaste frågor är

Arbetsmiljö - att våra medlemmar ska få de förutsättningar som krävs för att kunna må bra på jobbet och inte riskera ohälsa på grund av arbetet. Lön - rätt värdering av vår kompetens och en god löneutveckling under hela yrkeslivet.

Min bakgrund är

Legitimerad sjuksköterska sedan 2014 med nuvarande anställning i primärvården i Luleå. Har även jobbat en period inom kommunal hemsjukvård.

Engagemanget i Vårdförbundet har funnits sedan studietiden och jag har haft olika uppdrag i förbundet; styrelseledamot i Vårdförbundet student, förtroendevald på arbetsplats och styrelseledamot i avd. Dalarna.

Sedan 2017 är jag styrelseledamot i avd. Norrbotten och sedan 2018 Nationell Förbundsvalberedare.

Mina främsta styrkor är

Driven och engagerad med ett stort intresse för fackliga frågor. Kan uttrycka mig på ett tydligt sätt och skapa relationer.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Vid sidan av arbetet brukar jag läsa universitetskurser, tillexempel arbetsrätt, arbetsmiljö och ledarskap. 

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Jag tror att det kommer vara ganska lika frågor som idag som kommer vara viktiga även om fem år - lön, arbetsmiljö och arbetstider. Kanske en ökad efterfrågan att kunna påverka sin egen situation i olika frågor och vilka villkor som ska gälla. För Vårdförbundet kommer det vara viktigt att fortsätta rekrytera medlemmar för att vara ett starkt förbund.

 

Maria Almqvist

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

För att jag har ett engagemang för fackliga frågor, har motivation, är lyhörd och lägger ett stort fokus på medlems värde.  Jag tycker det är självklart att möta, lyssna, stödja och föra dialog med medlemmar i verksamheterna men även att stödja och motivera förtroendevalda i sin roll. För mig är det av stor vikt att de frågor som vårdförbundets medlemmar anser vara viktiga ska vara i fokus för hur styrelsen arbetar med stöd av vårdförbundets politik. Jag vill vara med i att förbättra medlemmars villkor och skapa goda förutsättningar i arbetslivet genom påverkan. I och med att jag har varit ledamot under en tid så har jag har goda kunskaper i fackligt arbete med ett inarbetat kontaktnät både inom region och kommun.

Mina viktigaste frågor är

Villkor, arbetsmiljöfrågor och lön. Vårdförbundets medlemsgrupper måste få en bättre löneutveckling, såväl ingångslöner som livslön. Det ska vara attraktivt och löna sig att arbeta inom vårdförbundets yrkesgrupper, och vi ska kunna arbeta hållbart genom yrkeslivet.

Min bakgrund är

Jag har arbetat som röntgensjuksköterska sedan 2005 och varit förtroendevald tillika skyddsombud på min arbetsplats vid Kalix sjukhus. Sedan våren 2017 haft uppdrag som ledamot i avd styrelsen och huvudskyddsombud för Kalix/Östra Norrbotten. Jag deltog i kongressen 2018 som kongressombud och jag fick där vara delaktig och fatta beslut om vad Vårdförbundet är och vilka olika mål vi ska ha i förbundet. Hade även ett uppdrag åt vårdförbundet Norrbotten under en kort period 2015 med att sammanställa all övertid för verksamheter med beredskap.  Jag har under hela mitt yrkesliv på något sätt arbetat inom vården, min resa har varit lång till där jag är idag men viljan att vara delaktig och påverka har alltid funnits.

Mina främsta styrkor är

Lyfter blicken och ser möjligheter snarare än hinder, god lyssnare av andras åsikter, diplomatisk, tålmodig och  arbetar strukturerat.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

I mitt fackliga uppdrag har jag pratat, stöttat och mött otaliga medlemmar både enskilt, på arbetsplatser och i utbildnings forum. Känt på både stora och små utmaningar och genom den kunskapen och erfarenhet har det gett mig förmåga att vara lyhörd, tänka utanför boxen och kunna se möjligheter och genom detta driva sakfrågor framåt med både arbetsgivare och politiker.  Det är viktigt att ha både korta och långsiktiga mål, fackligt arbete är tålmodigt, går bitvis långsamt men det går att påverka och förändra, tillsammans blir vi starka.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Arbetsmiljöfrågor, yrkesutveckling, lönen kommer vara det centrala om inte än större än idag. Villkor måste förbättras för ett hållbart yrkesliv såsom normen av arbetstid, hälsosamma schema. Förändringar kommer att ske inom vården och samhället och hur förändras medlemmarnas förutsättningar i och med detta?

Nina Persson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag är den friska fläkten med framtids visioner om våra LIVSviktiga förebyggande och främjande arbeten.

Mina viktigaste frågor är

Arbetsvillkor, löneutveckling för både nya och erfarna sjuksköterskor.

Min bakgrund är

2009 blev jag stolt legitimerad sjuksköterska. 2012 blev jag Distriktssköterska. Den i Sverige skyddade yrkestiteln för en specialistutbildad sjuksköterska med kvalificerat autonomt yrkesansvar inom bland annat primärvård och skolhälsovård. Numera verksam inom skolhälsovården.

Mina främsta styrkor är

Jag kan vara lika envis som ödmjuk. Flexibel och lyhörd, jag tycker om att ha flera bollar i luften samtidigt.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag har verkat som förtroende vald inom Vårdförbundet med vissa uppehåll sedan 2012 och jag värnar om att det ska vara ett fint arbetsklimat och bra arbetsplatser oavsett var man arbetar.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Lön. Arbetsvillkor. Hållbar hälsa. Utvecklingsmöjligheter- Karriärstege. Synliggöra vikten av sjuksköterskor, samhällsviktig yrkeskår.

Therese Drugge

Nominerade till avdelningsvalberedare

Martina Rydslätt - kandidatur återtagen