Dags att välja förtroendevald på din arbetsplats!

Snart går mandatperioden ut för de som är förtroendevalda och det är dags att ordna ett val på din arbetsplats. Det är viktigt att ha en förtroendevald för att ha en möjlighet att påverka på arbetsplatsen och få värdefullt stöd och information från Vårdförbundet.

Därför är det viktigt att ha en förtroendevald

En förtroendevald har ett stort inflytande både på din arbetsplats och i Vårdförbundet. Tillsammans med medlemmarna på din arbetsplats har den som är förtroendevald möjlighet att påverka i frågor som rör arbetsmiljö, villkor och vårdens utveckling.

Att vara förtroendevald är dessutom roligt, givande och utvecklande. Den som är förtroendevald får tillgång till ett stort nätverk inom Vårdförbundet och erbjuds utbildning, stöd och roliga aktiviteter.

Ett uppdrag i förtroende

Att vara förtroendevald är, som namnet antyder, ett uppdrag i förtroende. Därför blir man vald och får mandat under en begränsad tid och därefter behöver medlemmarna i demokratisk anda välja igen.

De som idag är förtroendevalda har sitt mandat fram till den 15 oktober, därefter kan de inte längre företräda er medlemmar i Vårdförbundet. Det innebär att om din arbetsplats har en eller flera förtroendevalda idag så behöver ni innan detta datum hålla ett val för att ha fortsatt möjlighet till påverkan och stöd. Ni kan välja att ge fortsatt förtroende till den som företräder er idag eller välja någon ny, eller kanske en ytterligare. Att vara flera kan vara en fördel då det finns möjlighet att stötta varandra.

Saknar din arbetsplats förtroendevald - passa på att utse en eller flera personer som företräder er!

Har du funderingar eller frågor får du gärna kontakta någon i din lokala avdelning.