Vi förväntas nu ännu en gång att ge järnet – och vi förväntar oss mer från arbetsgivaren!

Vi är mitt i andra vågen i pandemin och du sliter hårt på din arbetsplats! Vi vill här ge dig som är medlem en bild av läget och hur vi som representerar dig i Vårdförbundet kämpar för dig och dina kollegor.

Förflyttning till annan arbetsplats

Vi motsätter oss den förflyttning av personal nu som sker på många håll. Vår huvudsakliga uppgift är att påverka allt vi kan för att inte situationen från i våras ska återupprepas.

  • Region Norrbotten agerar återigen som att det är krisläge och Vårdförbundet vill få regionen att möta oss åtminstone halvvägs – sett till schysst hantering, frivillighet och ersättning som värderar våra insatser. Där ligger, precis som i våras – noll på bordet. Oerhört frustrerande!
  • Regionen anser att det ingår i din arbetsskyldighet att förflyttas 5-20 mil till ny arbetsplats och nya kollegor, förflyttas internt inom sjukhus, från hälsocentraler – för att utföra nya arbetsuppgifter, vilket innebär att du kanske arbetar utanför ditt kompetensområde. Risker för personal-och patientsäkerhet bemöts inte.

Vi är inte enig med regionen sett till ovanstående. Arbetsskyldigheten maxtestas på ett sätt vi inte kan acceptera genom tystnad. Första förhandlingen gällande flytt av intensivvårdssjuksköterskor till covid-IVA i Piteå – oenig. Vi kommer begära ytterligare en förhandling i detta. Vi släpper inte detta lättvindigt på en fläck!

Förhandling för förflyttning av annan vårdpersonal i länet – förhandlas just nu allteftersom. Våra krav gäller för alla som berörs av pandemihysterin.

Helgpass, julledigheter och arbetstid

  • Arbetsgivaren vill i en del verksamheter införa fler helgpass, 13 helger/10 veckor. På grund av skrivningarna i vårt arbetstidsavtal har vi svårt att komma åt detta. Grundtanken med 10 helgpass/10 veckor var att vara en attraktiv arbetsgivare – men det har regionen inte fokus på. Redan innan pandemin frångick man attraktionskraften i antal helgpass, tyvärr. 
  • Arbetsgivaren vill begränsa jul-och nyårsledigheter, som kan komma att inte beviljas. De som kommer prioriteras är de som inte fått ut sin 20 dagar under 2020 – någon form av ”förtur”.

Vårdförbundet har tydligt hävdat riskerna med ovanstående och inget vi förespråkar. Att inte få spendera kommande helger med sin familj i kombination med att inte få spendera jul/nyår med sina kära – ett högt risktagande. Vi kommer även här lyfta frågan om värdet av att vår kompetens – som uppenbarligen är högt värderat sett till konstant närvaro.

Vi i Vårdförbundet begär och har begärt att arbetsgivaren ser över alla vikariemöjligheter och plockar in bemanningspersonal  för att avlasta befintlig personal. Detta har gjorts i vissa verksamheter, men vi ser att det behövs i betydligt högre utsträckning för att möjliggöra vila och återhämtning.

12, 5 h pass har ännu inte blivit aktuellt. Om det börjar komma på tapeten blir det förhandling även här. Utvärdering visar att det inte är långsiktigt hållbart och sliter hårt. Det visste vi redan.

Risk för ohälsa

Regionen ska undvika ohälsa. En ohälsa som kan leda till sjukskrivningar. Det vill vi förhindra, genom att hantera pågående pandemi så smart som möjligt – det kommer gynna alla. En vårdskuld växer – och vem ska hantera den om många medlemmar hamnar i ohälsa? Vår kompetens har sedan länge varit en brist – och varenda en av oss kommer behövas – då, nu och framöver!

Vi förväntas nu ännu en gång att ge järnet – det gör per automatik att vi förväntar oss mer från arbetsgivaren!

Vi i styrelsen finns tillgängliga för dig. Även Vårdförbundet Direkt 0771-420420. Tveka inte att höra av dig– och ta hand om dig!

Fackliga hälsningar, Vårdförbundet avdelning Norrbotten