Här kan du hitta aktuell information om vad som gäller för din sommarsemester och Vårdförbundets arbete med detta i rådande pandemi.

Semesterplanering är ett ständigt återkommande sommarproblem i och med bristen på Vårdförbundets professioner. Semesterlagen och kollektivavtal gäller även under en pandemi och arbetsgivaren är skyldig att lägga ut semester under semesteråret i enlighet med de regler som gäller. Arbetsgivarna har sedan februari känt till att vi har en pandemi och borde ha startat semesterplaneringen för länge sedan. Ändå vill nu kommuner och regionerna allt oftare  förhandla om avsteg från de lagar och överenskommelser som gäller för sommarsemesterns förläggning.

I samband med lokal samverkan och förhandlingar driver Vårdförbundet alltid att medlemmarna behöver vila och återhämtning - därför ska huvudsemestern i första hand förläggas under sommarmånaderna juni, juli och augusti. Vi menar också att semestern ska utgöra 4 sammanhängande veckor under juni-augusti.

Region Norrbotten

I Region Norrbotten pågår förhandling med arbetsgivaren om semestern. Besked vänta kunna ges under vecka 21, då alla verksamheter gås igenom för att se om det är möjligt. Schemaändringar kan eventuellt bli aktuellt för att möjliggöra semester på ett normalt sätt. Vi är eniga med arbetsgivaren om att besked kan ges om beviljad semester endast en månad innan, och inte två, utifrån rådande läge. Arbetsgivaren erbjuder extra ersättning för den som flyttar sin semester eller tar extrapass. För mer information om detta, ta kontakt med arbetsgivaren eller Vårdförbundet avdelning Norrbotten.

Kommuner

I flera kommuner är semestrar redan beviljade utifrån lag och överenskommelser, det vill säga 4 veckor sammanhängande under sommarmånaderna. Inga förhandlingar pågår.

 

Läs mer: Sommarsemester: vilka regler gäller och hur kan Vårdförbundet och jag själv påverka?