Aktuellt i Norrbotten

 • Årsmötets tipsrunda

  Ni var många som deltog på vår tipsrunda vid åsiktstorgen på årsmötet. Så roligt! Grattis till er som vann! Vi bad er att på baksidan av svarslappen delge oss den fråga ni tyckte var viktigast att driva under 2018. Alltid bra med input från er medlemmar, stort tack för det!

 • Arbetar du som inhyrd sjuksköterska eller barnmorska?

  Vårdförbundet stöttar gärna intressanta projekt som berör våra yrkesgrupper inom viktiga områden. Nu söker vi dig som är inhyrd sjuksköterska eller barnmorska och ber dig att svara på en webbenkät.

 • Norrbottens årsmöte 2017

  Lördag den 14 oktober var det Norrbottens tur att ha årsmöte. Det blev en fantastiskt lyckad dag (och kväll) där bland annat ny styrelse valdes.

 • Vårdförbundet 40 år illustrerad bild med många färger

  Snart dags för årsmöte på Kulturens Hus

  Sista anmälningsdag för mat och logi har passerat men du kan givetvis fortfarande anmäla dig till själva årsmötet.

 • Tre kvinnor sitter vända mot varandra och talar, en av dem gestikulerar med handen. I bakgrunden står flera personer.

  Möten för förtroendevalda under hösten 2017

  Mötestider för dig som är förtroendevald i Norrbotten. Genom att delta på möten och utbildningar får du stöd och kunskap i att utföra ditt uppdrag. År 2017 träffas Norrbottens förtroendevalda på tre orter i länet; Gällivare, Piteå och Sunderbyn.

 • Prästkragar vid vatten

  Enkät nr 2 om din arbetsmiljö sommaren 2017

  Under sommaren ber vi dig som är yrkesverksam att svara på sex frågor om hur din arbetsmiljö har varit den senast veckan.

 • Nytecknat lokalt kollektivavtal mellan Vårdförbundet och Region Norrbotten

  Äntligen har vi fått till ett lokalt kollektivavtal mellan Vårdförbundet och Region Norrbotten.

 • Prästkragar vid vatten

  Enkät om din arbetsmiljö sommaren 2017

  Under sommaren ber vi dig som är yrkesverksam att svara på sex frågor om hur din arbetsmiljö har varit den senast veckan. Syftet med enkäten är att följa upp hur bemanning, arbetsbelastning och patientsäkerhet upplevs av oss medlemmar vid olika tillfällen. Sammanställning av enkätsvaren  används i dialog med länets arbetsgivare då sommaren 2017 utvärderas.

 • Medlemmar med röstkort som de håller i luften

  Årsmöte 2017 på Kulturens Hus i Luleå

  Nu har du chans att vara med och påverka vilka som ska leda Vårdförbundets arbete i Norrbotten de kommande fyra åren. På årsmötet ska val göras av förtroendeuppdrag i avdelningsstyrelse, valberedning och som kongressombud.

 • Biomedicinska analytiker - Garanter för säkra och trygga diagnoser i vården

  Skulle du acceptera att en outbildad pilot bara med hjälp av teknik och autopilot skulle ansvara för din flygresa? Vad händer när biomedicinska analytiker byts ut mot annan personal och självinstruerande enklare instrument.