Aktuellt i Norrbotten

 • Vårdförbundet 40 år illustrerad bild med många färger

  Snart dags för årsmöte på Kulturens Hus

  Sista anmälningsdag för mat och logi har passerat men du kan givetvis fortfarande anmäla dig till själva årsmötet.

 • Tre kvinnor sitter vända mot varandra och talar, en av dem gestikulerar med handen. I bakgrunden står flera personer.

  Möten för förtroendevalda under hösten 2017

  Mötestider för dig som är förtroendevald i Norrbotten. Genom att delta på möten och utbildningar får du stöd och kunskap i att utföra ditt uppdrag. År 2017 träffas Norrbottens förtroendevalda på tre orter i länet; Gällivare, Piteå och Sunderbyn.

 • Prästkragar vid vatten

  Enkät nr 2 om din arbetsmiljö sommaren 2017

  Under sommaren ber vi dig som är yrkesverksam att svara på sex frågor om hur din arbetsmiljö har varit den senast veckan.

 • Nytecknat lokalt kollektivavtal mellan Vårdförbundet och Region Norrbotten

  Äntligen har vi fått till ett lokalt kollektivavtal mellan Vårdförbundet och Region Norrbotten.

 • Prästkragar vid vatten

  Enkät om din arbetsmiljö sommaren 2017

  Under sommaren ber vi dig som är yrkesverksam att svara på sex frågor om hur din arbetsmiljö har varit den senast veckan. Syftet med enkäten är att följa upp hur bemanning, arbetsbelastning och patientsäkerhet upplevs av oss medlemmar vid olika tillfällen. Sammanställning av enkätsvaren  används i dialog med länets arbetsgivare då sommaren 2017 utvärderas.

 • Medlemmar med röstkort som de håller i luften

  Årsmöte 2017 på Kulturens Hus i Luleå

  Nu har du chans att vara med och påverka vilka som ska leda Vårdförbundets arbete i Norrbotten de kommande fyra åren. På årsmötet ska val göras av förtroendeuppdrag i avdelningsstyrelse, valberedning och som kongressombud.

 • Biomedicinska analytiker - Garanter för säkra och trygga diagnoser i vården

  Skulle du acceptera att en outbildad pilot bara med hjälp av teknik och autopilot skulle ansvara för din flygresa? Vad händer när biomedicinska analytiker byts ut mot annan personal och självinstruerande enklare instrument.

 • broschyrer om personcentrerad vård

  Studiecirkel - Nyfiken på Personcentrerad vård? INSTÄLLT

  Vad är Personcentrerad vård? Varför ska vi byta perspektiv? Vårdförbundet anordnar en studiecirkel i Personcentrerad vård då vi träffas vid fem olika tillfällen. Du som är patient, anhörig, chef, politiker eller vårdpersonal - välkommen att anmäla dig.

 • tecknad bild vi har valt dig

  2017 blir ett valår

  Gör din röst hörd genom att vara med och påverka vem som ska ingå i Norrbottens avdelningsstyrelse och vilka som ska vara kongressombud. Här kan du nominera dig själv eller en kollega som du tycker skulle passa för ett förtroendeuppdrag.

 • styrelserum med tre ledamöter och en skriver på whiteboardtavla

  På gång i Vårdförbundet Norrbotten

  Avdelningsordförande informerar om vad som är aktuellt för dig som är medlem i Vårdförbundet Norrbotten. Vi arbetar för att skapa hälsosamma arbetstider och vi tecknar just nu kollektivavtal med kommunerna utifrån löneavtalet HÖK16.